Hög svarsfrekvens i medarbetarenkäten om arbetsmiljön

Medarbetarenkäten syftar dels till att följa upp arbetsmiljön, som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet, dels till att utvärdera olika delar av verksamheten och identifiera utvecklingsområden för att förbättra och effektivisera högskolan som organisation. Årets svarsfrekvens landade på 82 procent, vilket är på samma höga nivå som föregående enkät som gjordes 2019. Rektor Mats Tinnsten kommenterar:

– Medarbetarenkäten ger oss väldigt viktig input i vårt systematiska arbete med arbetsmiljön och i att identifiera viktiga utvecklingsområden samt att förbättra högskolan som organisation, så jag är mycket glad över att vi fick samma höga svarsfrekvens som vid den förra enkäten 2019. Nu följer arbetet med att på största allvar och uppmärksamhet göra nytta av resultatet.

När alla medarbetare har fått ta del av resultatet kommer ett fördjupat arbete att ta vid för chefer, som tillsammans med medarbetare ska arbeta fram en handlingsplan för respektive enhet. Dessa ska vara klara i slutet av september.