Hållbar student tillägnar Internationella kvinnodagen ett event om mens

Illustration om mens

– Det är ett event tillägnat Internationella kvinnodagen och handlar om hållbarhet och menstruation. På eventet kommer Karin Högberg, forskare på Högskolan i Borås, att berätta om sina tankar och kring mensfattigdom och om sitt forskningsprojekt Spacerpad som handlar om att utveckla ett återanvändbart mensskydd och därigenom bidra till hälsa, jämställdhet och hållbar konsumtion.

– Därefter kommer medlemmar i Hållbar student dela med sig om sina egna erfarenheter kring hållbara alternativ för att hantera sin menstruation. Eventet avslutas med ett quiz och en virtuell dansfest.

Janika Wittje

Janika Wittje och Ankita Kanjilal har båda en bakgrund inom modeindustrin och läser Masterprogram i styrning av textila värdekedjor på Textilhögskolan för att lära sig mer om hållbar förvaltning inom den textila värdekedjan.

Vilka är era roller inom Hållbar student?

– Vi har nyligen tagit över ansvaret för kommittén Hållbar student hos Studentkåren i Borås.

Varför har ni valt att engagera er i Hållbar student?

– Vi engagerar oss för att träffa likasinnade personer, för att få mer kunskap om hållbarhetsfrågor och för att berika utbildningen på Högskolan i Borås genom en mer praktiskt ingång till hållbarhet.

Varför är det viktigt att engagera sig i hållbarhetsfrågor?

– Vi tycker att det är viktigt för att kunna träffa likasinnade, att dela våra tankar och kunskap för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor och att lära av andra. Engagemanget i en mindre organisation bidrar också till att utveckla dina färdigheter inom projektledning.

Vad händer mer i år inom Hållbar student?

– Vi har planer på att ha event kring matsvinn i samma form som detta kring mensfattigdom och vi planerar också ett lappa och laga-event kring överkonsumtion i samband med Black Friday. Om det går, med tanke på restriktionerna på grund av coronapandemin, vill vi även anordna en vandring tillsammans med en lokal naturorganisation.

Läs mer

Hållbar student verkar för att knyta högskolans hållbarhetsorienterade forskning och högskolans studenter närmare varandra i framtiden.

Eventet “We Love Our Planet. Period.” vänder sig till alla som är intresserade av hållbarhetsfrågor.
Datum och tid: 12 mars med start kl. 19:00.

Läs mer om forskningsprojektet Spacerpad