Outlook – högskolans nya mejlsystem

Bytet till Outlook är det första steget i införandet av Microsoft 365. Redan 2018 startade en förstudie för att undersöka möjligheten, och effekterna av, att gå över till en mer Microsoftbaserad lösning för IT-miljön, vilket innefattar ett helhetssystem med olika funktioner som medarbetare behöver. I december 2019 fattade förvaltningschefen beslut om att det var dags att påbörja arbetet med att införa Microsoft 365, och i januari 2021 fattade rektor det slutliga beslutet om att byta system.

– Vårt tidigare mejlsystem hade nått en punkt där det var nödvändigt att genomföra ett byte. Systemet fyllde inte verksamhetens behov, bland annat gick det inte att integrera andra samverkansverktyg som vi behöver. Därför blev bytet av mejlsystem det första steget i införandet av Microsoft 365, förklarar Nicklas Hardman, tf. IT-chef vid Högskolan i Borås.

Nästa steg är att genomföra en risk- och konsekvensanalys inför införandet av Teams.

Glöm inte att hålla dig uppdaterad kring ev. störningar på webbsidan om driftsinformation.

Läs mer

Läs mer om Outlook.