Rapport om kvalitetsarbetet för utbildning klar

– Utveckling av våra system för att säkerställa och utveckla kvalitet, i detta fall vårt system för utbildning, är en kontinuerlig process som är av stor vikt för högskolan. Rapporten som är inlämnad är en beskrivning av den utveckling som har skett, och som sker, sedan vi fick UKÄ:s utvärdering av vårt system 2019, där vi fick betyg ”godkänt med förbehåll”.  Utvecklingen baseras till stor del på de förslag till ändringar vi fick från UKÄ, och vi hoppas att betyget kommer att ändras till ”godkänt”. Oberoende av UKÄ:s beslut kommer vi att fortsätta utvecklingen av våra kvalitetssystem, säger Kim Bolton.

Högskolan i Borås har genomfört en rad förbättringsåtgärder i syfte att räta upp kvalitetssystemet för utbildning. Mycket handlar om att tydliggöra, följa upp och att se till att de resultat som kvalitetssystemet genererar utvecklar högskolans utbildningar på ett systematiskt sätt.

Exempel på konkreta åtgärder är att ta fram tydligare rutiner för kurs- och programutvärderingar, framtagande av riktlinjer för samband mellan forskning och utbildning, en uppdaterad kommunikationspolicy, utvecklade verksamhetsdialoger mellan rektor och akademierna, nämnderna har tagit initiativ till att på ett tydligare sätt följa upp redan inrättade utbildningar, framtagande av en modell för kontinuerlig uppföljning av högskolans kvalitetssystem för utbildning. 

Vilka scenarier kan vi förvänta oss från UKÄ:s sida?

– Det bästa scenariot är att de läser rapporten, är nöjda med de förbättringar vi gjort och därmed ger godkänt betyg till vårt kvalitetssystem för utbildning. Känner de däremot tveksamhet inför någon eller några av de sex bedömningsgrunder vi återgranskas på, kommer de att ordna med intervjuer för att räta ut eventuella frågetecken, säger Anders Nylund, handläggare för kvalitetsarbetet. 

Hur ser fortsättningen för kvalitetsarbetet ut?

– Vi kommer nu att gå vidare med att följa upp de åtgärder som har genomförts och se till att de blir en naturlig och integrerad del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet, säger han.

Läs mer

Sex bedömningsområden ingår i granskningen:
• Styrning och organisation
• Förutsättningar
• Utformning, genomförande och resultat
• Jämställdhet
• Student- och doktorandperspektiv
• Arbetsliv och samverkan

Granskningen ska vara klar före sommaren. 

Läs rapporten (ligger på webbsidan om granskningen av kvalitetsarbetet för utbildning)