Retendo: En statusuppdatering

Prorektor Kim Bolton, som är projektledare för införandet:

– Det är viktigt att komma ihåg att det här projektet hela tiden fokuserar på att implementera ett nytt system. Vi fokuserar inte på vem som ska använda det nya systemet Retendo eller hur det ska användas.

Han förklarar att i de frågorna pågår andra processer runt om på högskolan, bland annat i och med en pågående översyn av chefsstrukturen som kommer att tydliggöra vilka som ska använda Retendo.

– Dessutom har diskussioner inletts, både högskoleövergripande och på akademinivå, kring hur systemet ska användas. Det finns en ambition kring att chefer inte ska detaljstyra i tjänsteplaneringen, såsom det ibland har gjorts i tidigare system. Retendo ska stödja vårt sätt att arbeta, inte styra oss.

Tester pågår

Den tekniska implementeringen av Retendo går enligt plan och flera system som Primula, Kursinfo och Ladok har integrerats. Pilotprojekt pågår och ytterligare två sektioner på högskolan har önskat att delta i en pilot. Nästa fas är att börja utbilda tjänsteplanerare i systemet. Under maj–juni kommer de tjänsteplanerare som ingår i de nya pilotsektionerna att utbildas, och sedan sker utbildning av alla övriga tjänsteplanerare under augusti–september.

Fakta: Retendo är ett verktyg för att planera och följa upp lärare och forskares arbete. Tjänsteplanering i sig är en process som utförs av chefer. Det nya systemet Retendo används av 18 andra lärosäten.

Läs mer

Retendo – tjänsteplanering i nytt system (anställdnyhet, oktober 2020)

Status: Nytt tjänsteplaneringssystem (anställdnyhet, mars 2020)