Hon blir vetenskaplig ledare för området Människan i vården

Hon påbörjar uppdraget från och med årsskiftet och berättar här vad det innebär.

– Jag kommer att fungera som länken mellan forskargrupperna och forskarutbildningen. Den stora utmaningen är att sätta vårt kvalitetssystem och hur vi inom forskargrupperna ska jobba med det, hur vi ska få till kvalitetssäkringsprocesserna.

Högskolan i Borås var med i den pilotutvärdering som genomförts av högskolornas kvalitetssystem. I den framkom att området har ett kvalitetssystem, men det har inte gått runt hela varvet än.

– En viktig del i kvalitetssystemet är att det ska vara kvalitetsdrivande, det ska inte fungera som en kontrollfunktion, förklarar hon.

Tydligare roll

Annelie Sundler har tidigare fungerat som forskningssamordnare och har varit med i arbetet med kvalitetssystemet. Den nya rollen som vetenskaplig ledare gör dock uppdraget för att driva kvalitetsarbetet tydligare, menar hon.

– Det är bra att det finns en formell roll. Det är dock viktigt att poängtera att det inte handlar om en arbetsledande roll.

Om uppdraget säger hon också:

– Det är roligt att driva forskningen framåt, att arbeta strategiskt och att hitta synergier. Jag tror på transparens och samarbeten. Speciellt på ett mindre lärosäte som vårt är det viktigt att jobba tillsammans och det är enkelt att samarbeta i och med att vi är så nära varandra.

Päivi Riestola, akademichef, berättar hur arbetet inom forskningsområdet är organiserat:

– Vårt forskningsområde Människan i vården tillhör ett av högskolans prioriterade forskningsområden, varför det är viktigt för oss med en professor som är drivande så att vi tillsammans kan stärka och utveckla vår forskningsmiljö. I uppdraget ingår också att företräda forskningsområdet både externt och internt.

Läs mer om forskningsområdet Människan i vården

Annelie Sundlers forskarprofil