EduTech inordnas i organisationen

Projektet EduTech initierades av rektor i slutet av 2019 för att strategiskt stärka högskolans förmåga att erbjuda distansundervisning av hög kvalitet. I och med coronapandemin och omställningen till ett generellt distansläge i mars 2020 fick projektgruppen bli operativ genom att samordna stödinsatser.

Rektors beslut innebär att Verksamhetsstöd har i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla EduTech, som inordnas under biblioteket. Jonas Gilbert, bibliotekschef, förklarar:

– Den tidigare projektgruppen blir nu ett EduTech-team som bemannas av flera avdelningar inom Verksamhetsstöd och där även lärare med särskild kompetens i frågor kring digitalt stöd är välkomna att vara med. I EduTech-teamet ingår AV-specialist, medieproducenter och strategiskt IT-stöd.

EduTech-teamet kommer också att ha ett nära samarbete med Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning, berättar han.

Just nu pågår rekrytering av IKT-pedagoger och samordnare för arbetet med att utveckla EduTech-teamet.

Vad kommer EduTech-teamet att kunna hjälpa till med?

– Den övergripande inriktningen för EduTech-teamet är att samordna och utveckla digitalt stöd med lärandet i fokus. Vi vill samla kompetenser som finns på olika delar inom högskolan för att kunna ge ett så effektivt stöd åt lärarna som möjligt. Frågorna kan gälla digitala pedagogiska verktyg eller till exempel produktion av videofilmer för undervisning, förklarar han.

– Digitaliseringen inom utbildningen innehåller många delar, och blickar vi framåt är det viktigt att ta tillvara på och utveckla de erfarenheter som vi alla har fått under pandemin, avslutar han.

Den organisatoriska placeringen och verksamheten kommer att följas upp om ett år.

Rektorsbeslutet finns i diariet: Dnr 368-21

Läs mer

EduTech är en etablerad förkortning för Educational Technology, som är ett samlingsbegrepp för användandet av digitala verktyg och metoder för att stödja lärande.

EduTech-teamet bjuder under hösten in till erfarenhetsutbyten via Zoom. Närmast redan 27 oktober.

Som lärare är du välkommen att kontakta EduTech-teamet med dina frågor via mejl: edutech@hb.se