I dag är det Skyddsombudens dag!

Högskolan behöver fler skyddsombud. Du som är intresserad av uppdraget är välkommen att höra av dig till ditt fack eller till huvudskyddsombudet Susanne Håkansson. Du behöver inte vara fackligt ansluten för uppdraget.

Vad gör du som skyddsombud på en akademi?

– Jag är den som ställer de kluriga frågorna om arbetsmiljön till arbetsgivaren. Min roll är att vara uppmärksam på att man följer lagar och regler samt vara lyhörd för vad som händer i organisationen. Jag har förmånen att få delta i akademins arbetsmiljöarbete, men min uppgift är att bevaka arbetsmiljön för medarbetarna. 

Vilken sorts frågor får du från medarbetarna?

– Det kan vara frågor om medarbetarnas arbetssituation, om vad som är rimligt och lagligt. Men jag får lika ofta frågor från våra chefer.

Varför är det viktigt att akademin har ett skyddsombud?

– Det är viktigt att arbetstagarna är representerade. Vi har många viktiga frågor att jobba med, speciellt när det gäller psykosocial arbetsmiljö. Vår stora utmaning som jag ser det är stress.

Hur stor är din arbetsinsats i uppdraget?

– Jag har 15 procent av min arbetstid för uppdraget. 

Vad ger det dig att vara skyddsombud?

– Jag har jobbat med arbetsmiljöfrågor hela mitt arbetsliv. Jag tycker att det är väldigt viktigt med en god arbetsmiljö och jag hoppas att jag utgör ett litet bidrag till det för mina kollegor. 

Läs mer

Alla arbetsplatser ska ha ett skyddsombud. Skyddsombudet ska kunna agera på arbetsplatsen för att uppmärksamma arbetsgivaren på hälso- och säkerhetsrisker i arbetsmiljön som arbetsgivaren inte själv har uppmärksammat.

Som utsett skyddsombud får du utbildning i arbetsmiljöfrågor och du har rätt att verka som skyddsombud på arbetstid med bibehållen lön.

Läs mer om skyddsombudens uppgift

Tidigare intervju med huvudskyddsombudet Susanne Håkansson som tillträdde precis när coronapandemin blossade upp våren 2020