Micael Björk föreläser vid utdelningen av SydVästenpriset 2021

Vad handlar din föreläsning om?

– Min föreläsning handlar om samverkan inom och mellan organisationer. Jag kommer att belysa frågan om varför samverkan alltid tycks vara otillräcklig och varför chefer, särskilt inom välfärdsområdet, återkommande ställs inför krav på ”ökad samverkan” eller ”bättre samverkan”. 

Chefskap och ledarskap handlar om att jobba inåt i organisationen med sin personal och med medarbetarskap. Samtidigt finns det många problem inom välfärdsområdet som kräver att man samverkar med andra organisationer. Exempelvis har ett barn som presterar dåligt i skolan inte sällan andra problem, vilket gör att samarbete mellan skola, polis och socialtjänst är befogat.

En kravställande omvärld gör att samverkan ständigt är problematiskt och aktuellt i relation till ledarskap inom välfärdsområdet.

Vad handlar din forskning om?

– Min forskning handlar om polisarbete i utsatta områden, om gängbekämpning och hur rekrytering till gängrelaterad brottslighet kan motverkas. Jag forskar även på ledarskapsfrågor och medarbetarskap inom polisen, bland annat om motivation och engagemang och hur man får ihop polisorganisationen, som är väldigt splittrad i olika verksamhetsgrenar. Jag har följt polisens omorganisation 2015 på nära håll.

Polisforskning är för mig forskning där polisverksamheten står i fokus, det vill säga en fältnära forskning om sådant som är viktigt för organisationen. Det kan exempelvis handla om vilka metoder som är effektiva för brottsbekämpning, men också om organisations- och kulturfrågor.

Vad har du för bakgrund?

– Min tidigare forskning handlade om folkbildning och demokratisk kultur i ett historiskt perspektiv. Jag skrev min doktorsavhandling om folkbibliotek, läsecirklar och läsande kopplat till demokratisering och politisk kultur. Jag kom in på polisforskning 2002 när jag fick frågan om att vara med i ett projekt som handlade om polisens hantering av politiska protester i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001.

Projektet ledde till ett redaktörskap för boken Vid politikens yttersta gräns: Perspektiv på EU-toppmötet i Göteborg 2001 som kom att bli uppmärksammad. Jag fortsatte med polisforskning och studerade projektet ”Stoppa rekryteringen till kriminella gäng”. Jag skrev sedan boken Ordningsmakten i stadens periferi som byggde på observationer av polisens arbete i fält och där jag pekade på utmaningar som polisen står inför i förortsmiljön. Den har nyligen kommit ut i en nyutgåva.

Vad arbetar du med just nu?

– Jag bygger upp en forskningsmiljö vid Akademin för polisiärt arbete. Det handlar om att starta seminarieserier och skriftserier, inventera forskningsområden, jobba fram forskningsansökningar och utveckla samarbeten inom högskolan och nätverk med de andra polisutbildningarna. Att knyta doktorander till miljön är också prioriterat.

Jag arbetar även med forskningsprojektet ”Fallet Norrby: Analyser och interventioner” där jag fått forskningsmedel från Centrum för välfärdsstudier. Det är ett projekt som syftar till att nå kunskap om hur samverkansinsatser för minskad brottslighet i urbana miljöer kan nå goda resultat.

Läs mer

Micael Björks forskarprofil