Micael Björk

Akademin för polisiärt arbete

Institutionen för polisutbildning campus

Telefonnummer: 033-435 4593

Mobilnummer: 0790-670396

E-post: micael.bjork@hb.se

Rumsnummer: P

Signatur: MIBJ

Micael Björk är professor i sociologi vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Akademin för polisiärt arbete på Högskolan i Borås.

I rollen som gästprofessor ingår även jobbet som forskningsledare vid Akademin för polisiärt arbete, och ledare för Forskningsgruppen för polisära studier (FPS).

Forskningen handlar om polisarbete, särskilt ledning, styrning och organisering av polisverksamheter. Parallellt har Micael Björk studerat gängkriminalitet och organiserad brottslighet. Tidigare har han även forskat om folkbildning och demokratisk kultur i ett historiskt perspektiv.

Se Micael Björks installationsföreläsning från Akademiveckan 26 april 2021. 

 

Avhandlingstitel

Upplösningens dialektik. Bildningsmål och politisk modernitet i Sverige kring sekelskiftet 1900 (2002).

Externa publikationer

Micael Björks vetenskapliga publikationer

Böcker

Vad ska polisen göra? En teoretisk skiss (2022)
Ordningsmakten i stadens periferi (2021)
Den stora polisreformen (2016)
Den engagerade polisen (2012)
Gängbekämpning (2009)