Micael Björk

Akademin för polisiärt arbete

Telefonnummer: 033-435 4593

E-post: micael.bjork@hb.se

Rumsnummer: P

Signatur: MIBJ

Micael Björk är professor i sociologi vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Akademin för polisiärt arbete på Högskolan i Borås.

Forskningen handlar om polisarbete, särskilt ledning, styrning och organisering av polisverksamheter. Parallellt har Micael Björk studerat gängkriminalitet och organiserad brottslighet. Tidigare har han även forskat om folkbildning och demokratisk kultur i ett historiskt perspektiv.

Se Micael Björks installationsföreläsning från Akademiveckan 26 april 2021. 

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Upplösningens dialektik. Bildningsmål och politisk modernitet i Sverige kring sekelskiftet 1900 (2002).

Externa publikationer

Micael Björks vetenskapliga publikationer

Böcker

Vad ska polisen göra? En teoretisk skiss (2022)
Ordningsmakten i stadens periferi (2021)
Den stora polisreformen (2016)
Den engagerade polisen (2012)
Gängbekämpning (2009)