Polisutbildningen startar kandidatpåbyggnad med inriktning mot brottsutredning

– Inrättandet av en kandidatpåbyggnad i polisiärt arbete är en del av högskolans strategi för att bygga en komplett akademisk miljö vid Akademin för polisiärt arbete. Det är också en utbildning som svarar mot ett samhällsbehov, där Polismyndigheten har identifierat att brottsutredning är ett prioriterat område framåt, säger högskolans rektor Mats Tinnsten.

Att studera grundutbildningen till polis vid Högskolan i Borås leder i dag till en högskoleexamen i polisiärt arbete. Nu får både poliser och polisstuderande en möjlighet att läsa en påbyggnadsutbildning till kandidatexamen inom samma område. Programmet som nu inrättas omfattar 60 högskolepoäng och erbjuder goda möjligheter för poliser som vill utveckla sin kompetens inom brottsutredning.

– Det är en möjlighet för de som har en polisexamen att höja sin kompetens och bli mer konkurrenskraftiga gentemot andra kollegor som jobbar inom den utredande verksamheten. Majoriteten av alla poliser arbetar på ett eller annat sätt med brottsutredningar och detta är en bra chans att fördjupa sig inom ett område som de har direkt nytta av i sitt arbete, säger Lena Matthijs, tidigare polischef, och nu universitetsadjunkt vid Akademin för polisiärt arbete.

Kandidatpåbyggnaden erbjuds på distans och kommer att gå på halvfart. Programmets innehåll syftar bland annat till att stärka polisers förmåga att ta fram ett förundersökningsprotokoll baserat på moderna tekniker och metoder, exempelvis med stöd av förhör utifrån den senaste kunskapen och metodiken. Under utbildningen får man även ökad kompetens i juridik och domstolens bevisvärdering.

– Den första två terminerna består av ämnesrelevanta kurser knutna till utredningsverksamhet. Den sista två terminerna är mer vetenskapliga där studenterna lär sig om forskningsmetoder och ska skriva en uppsats, fortsätter Lena Matthijs.

Utbildningen ger även ett utmärkt tillfälle för kunskapsutbyte mellan Polismyndigheten och forskningen. Något som Micael Björk, gästprofessor och forskningsledare vid Akademin för polisiärt arbete, lyfter fram.

– Genom kandidatprogrammet bidrar vi till att stärka polisens kunskap och kompetens. Polisen i sin tur kommer till oss med det ”senaste från fältet”. Det innebär att vi nu får en möjlighet att tillsammans fylla på kunskapsbanken med studier gjorda under svenska förhållanden vilket är en nyckel för att kunna implementera forskningen i den ordinarie verksamheten, säger Micael Björk.

Påbyggnadsutbildningen är planerad att starta hösten 2022 och ansökan öppnar under våren.

Kandidatprogram i polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning, distansutbildning

Behörighetskrav: För antagning till kandidatprogrammet krävs Polisutbildning motsvarande 120 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet polisiärt arbete och godkänd aspiranttjänstgöring vid Polismyndigheten.

Urval: 75 procent av platserna tilldelas personer med yrkeslivserfarenhet som polis omfattande minst 24 månader. 25 procent av platserna går till personer som har erforderliga högskolepoäng inom huvudområdet polisiärt arbete.

Läs mer

Högskolan i Borås vill vara bäst på polisutbildning - bygger upp forskningsmiljö

Nöjd inrikesminister på digitalt besök