Studie- och arbetsmiljön i fokus för studenternas skyddsombud

Är du intresserad av att bli studerandeskyddsombud? Kontakta då Vera Thallinger på mejl: vera.thallinger@studentkareniboras.se

Den 27 oktober kl. 11:00–13:00 kan du träffa Vera utanför biblioteket! Då kan du ställa frågor till henne och få information, och även fylla din termos med kaffe.

Varför är det viktigt för studenterna att ha ett skyddsombud?

– Eftersom det systematiska arbetet med arbetsmiljön på högskolan, vilket leds av högskolan och de anställdas egna skyddsombud, även ska fokusera på studiemiljön, kan studenternas skyddsombud garantera att studentperspektivet tas i beaktning när det handlar om risker i studiemiljön.

– Studenterna har ju fördelen att upptäcka risker som är speciella för just deras respektive studieområden, vilket då kan lyftas in i det systematiska arbetet med arbetsmiljön, vilken leds av både skyddsombuden, högskolan och studenternas representant.

Varför valde du att bli studerandeskyddsombud?

– När jag fick erbjudandet om det av min företrädare tvekande jag inte att tacka ja, eftersom det är en så viktig representationsroll för alla studenters väl på högskolan. Både fysisk, organisatorisk, digital och psykologisk arbetsmiljö spelar en stor roll för studenterna för att de ska kunna fullfölja sin utbildning på ett bra sätt och bli välrustade för yrkeslivet.

Vad lär du dig av uppdraget som skyddsombud?

– Uppdraget som studenternas skyddsombud ger dig en inblick i alla de lagar som omfattar arbetsmiljön, till exempel den svenska Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen. Du får också lära dig en massa om det systematiska arbetet som utförs av alla inblandade parter, du får träna på att delta i professionella möten och hur du som student, och senare när du är i yrkeslivet, kan arbeta med gemensamma mål tillsammans i team som består av både anställda och ledning.

Vad mer får du ut av det?

– Personligen uppskattar jag främst att få inblick i de arbetsspecifika lagarna och policyerna i samband med att delta i det systematiska arbetet tillsammans med ledningen på högskolan. Dessutom får de studenter som tar på sig uppdrag som studentrepresentanter ett diplom i slutet av studieåret och de får värdefulla erfarenheter med sig in i yrkeslivet. Känslan av att ha bidragit till studenternas väl genom att aktivt arbeta med studiemiljöfrågorna är en extra bonus som är mycket tillfredsställande.

Läs mer

Läs mer om att bli studerandeskyddsombud

Läs mer om studiemiljö och säkerhet

Du är välkommen till studentkårens kontor inne i Sandgärdet för att få veta mer om rollen som skyddsombud eller om hur du som student kan engagera dig i andra slags studentfrågor.

Följ Studentkåren i Borås på deras webb och sociala medier för att se när lediga platser för studeranderepresentation annonseras ut.

studentkareniboras.se

facebook.com/studentkareniboras 

instagram.com/studentkareniboras