Ny professor med fokus på AI i arbetslivet

Gustaf Juell-Skielse framför bokhyllor i högskolans bibliotek.

Hur kommer det sig att du sökte dig till Högskolan i Borås? 

– Grunden för forskningen inom informationsteknologi på Högskolan i Borås, det systemteoretiska synsättet, är en väldigt stabil och bra grund för informatikforskning. Dessutom så arbetar en av mina främsta forskarkolleger här och det här ger oss större möjligheter att samarbeta ännu mer. Professuren innebär också en möjlighet för mig att fokusera lite mer på forskningen, även om jag kommer vara högst aktiv som lärare också.

Vad har du gjort tidigare?

– I grunden är jag civilingenjör, och lärde mig som ung managementkonsult om handel och IT och har bland annat jobbat med större IT-drivna förändringsprojekt på ICA-handlarna och Astra Zeneca. Nu kommer jag närmast från Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, där jag ansvarade för kandidatprogrammet i affärssystem och utvecklingen av en distansmaster i digital förvaltning. 2011 doktorerade kring tjänsteorientering av affärssystem och publika informationssystem. Sedan dess har jag forskat vidare inom digital innovation, processautomation och e-förvaltning.

Vad kommer du att fokusera på framöver? 

– Jag hoppas att kunna öppna fönstret ännu mer mot möjligheterna och problemen med tillämpad AI, både för att effektivisera affärsprocesser och som del i digital innovation. Tillsammans med ett par kolleger på Linköpings universitet och Högskolan i Halmstad håller jag på att färdigställa en bok om tjänsteautomation i offentlig sektor. Här tror jag att vi har en intressant grund för samverkan med offentliga verksamheter, både lokalt i Sjuhärad och i landet som helhet.

– Vårt fokus är inte teknikutveckling i sig, utan vi undersöker vad teknikutvecklingen kan användas till och vad innebär det för oss. Så länge den nya tekniken är ett fysiskt verktyg som en hammare så har vi kontroll, men nu behöver vi lära om och uppleva att vi inte har kontroll.

Du medverkar i forskargruppen Innovation Lab. Vad har ni på gång just nu?

– Just nu arbetar vi intensivt med forskningsansökningar, bland annat har vi ansökt om medel för att bygga en demonstrationsmiljö för kognitiv automation på Högskolan i Borås.

Vad ser du för intressanta händelser eller fenomen i omvärlden just nu, som påverkar ditt forskningsområde?

– Det pågår en ökande automatisering genom användning av mjukvarurobotar och artificiell intelligens. Det här kommer att påverka vilka produkter och tjänster som utvecklas, hur vi organiserar arbete och hur vi bygger informationssystem i framtiden. Hur vi som människor relaterar till den så kallade digitala arbetskraften kommer att bli en stor lärprocess och omvandling, inte minst för tjänstesektorn.

Gustaf Juell-Skielse installeras vid Akademisk högtid 22 april 2022.

Läs mer

Gustaf Juell-Skielses forskarprofil

Forskningsområdet Handel och IT