Gustaf Juell-Skielse

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4852

E-post: gustaf.juell-skielse@hb.se

Rumsnummer: L420

Signatur: GUJU

Gustaf Juell-Skielse är professor i informationssystem. Hans forskning fokuserar på digital innovation, tjänsteautomatisering och affärssystem. Han har arbetat med såväl privata företag som offentliga organisationer. Han har publicerat mer än 50 refereegranskade akademiska artiklar Google Scholar, två läroböcker, en antologi och en handfull populärvetenskapliga artiklar. Han disputerade i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet 2011 och har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan 1989. 

Gustaf har lång erfarenhet som projektledare för såväl forsknings- som affärsutvecklingsprojekt. Han är föreståndare för Centrum för digitalisering vid Högskolan i Borås och projektledare för utvecklingen av Techarena Borås. Han har lett stora internationella forskningsprojekt, såväl som små fokuserade forskningsprojekt. Dessutom har han femton års erfarenhet som managementkonsult och seniorforskare på Accenture, Acando och RISE. 

Gustaf erhöll pris för bästa papper för artiklarna Measuring the Effect of Using Digital Innovation Contests as Policy Tools vid ICEGOV 2022, och Design of an Open Social e-Service for Assisted Living på EGOV 2010. Han är biträdande redaktör för Communications of Association of Information Systems och fick priset för bästa granskare 2017. Dessutom är han ordförande i styrelsen för Region 2 för Association for Information Systems samt ordförande för Svenska Akademien för Informationssystem 2023. 

Han var huvudhandledare för Elin Uppström (försvarades 2016) och Workneh Ayele (försvarades 2022).

orcid.org/0000-0002-2922-2286