Gustaf Juell-Skielse

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4852

Mobilnummer: 0721-438983

E-post: gustaf.juell-skielse@hb.se

Signatur: GUJU