Vad ser du för behov av engelska översättningar?

Balder-byggnaden

Syftet med kartläggningen är att systematiskt och proaktivt identifiera vilka texter som behöver översättas till, eller uppdateras på, engelska.

– Förutom att avdelningar/institutioner vid högskolan har möjlighet att identifiera luckor där det finns ett behov av översättningar, så kan även du som individ höra av dig, berättar Eva Medin, samordnare för översättning vid Högskolan i Borås och ansvarig för den kartläggning som nu genomförs.

– Du kan tipsa om allt möjligt som du anser behöver finnas på engelska för att skapa en bra studiemiljö för dig som student. Det är dock viktigt att poängtera att allt kanske inte kommer att kunna översättas direkt, men vi tar emot alla tips, förklarar hon.

De avdelningar eller personer som är ansvariga för de delar som det kommer in önskemål om översättning på kommer att kontaktas innan översättning görs.

Så här gör du

Skicka ett mejl till Eva Medin med det som du tycker ska översättas eller som behöver uppdateras på engelska, det kan vara ett worddokument, ett foto på en skylt eller en länk till en webbsida. Du kan också tipsa om vad det är för information du saknar på engelska.

Hör av dig till Eva Medin senast 25 oktober. Kontaktuppgifter till Eva Medin.

Fakta: Målet med översättningsarbetet på högskolan generellt är att främja en inkluderande och internationell miljö och kommunikation vid Högskolan i Borås. Senast en kartläggning av behovet av engelska översättningar gjordes var 2016–2017 och nu har det beslutats att en kartläggning ska genomföras var fjärde år. Kartläggningen av översättningsbehovet är också kopplad till att Högskolan i Borås i våras fick utmärkelsen HR Excellence in Research.