Forskarutbildningen Människan i vården fyller fem år

Patient och personal håller hand i intensivvårdsrum

Här berättar Gunilla Carlsson och Lina Palmér, studierektorer och Jonas Ehrenberg, forskningshandläggare, om hur utbildningen har utvecklats och hur de ser på framtiden.

Vad är utmärkande för forskarutbildningen Människan i vården?

– Utmärkande för vår forskarutbildning är att den teoretiskt förankras inom humanvetenskap, en helhetssyn på människor som vårdas eller arbetar inom vård i olika vård- och omsorgsverksamheter. Forskningsintresset riktas mot frågor som studerar mänskliga aktiviteter inom olika vårdverksamheter, inte bara som patient, närstående eller vårdare, utan också som chef, medarbetare eller vårdyrkesstudent.

– Vårt forskarutbildningsämne är vårdvetenskap vilket förstås som en professionsneutral akademisk vetenskap och teoretisk ämne som grundar sig i en vårdvetenskaplig kunskapstradition med ett tydligt patientperspektiv som grund för vårdandet.

Hur har forskarutbildningen utvecklas från start till nu? 

– Med högt ställda ambitioner redan från start 3 april 2017 är forskarutbildningen en inspirerande, kreativ och skapade miljö för såväl doktorander som handledare. Något som vi är extra stolta över är att vi tilldelades forskningsfinansiering i ett EU-projekt INNOVATEDIGNITY, där vi idag har två internationella doktorander. Genom åren har samverkan med vårdverksamheten bidragit till ett flertal samverkansdoktorander.

Hur vill ni att forskarutbildningen ska utvecklas i framtiden? 

– Vi siktar på att utveckla och inrätta ytterligare ett forskarutbildningsämne inom att leda och organisera vård och omsorg.

Har ni något ni minns särskilt eller är särskilt stolta över under dessa fem år? 

– Vi är särskilt stolta över att vi sedan 1990-talet utvecklat en egen teoribildning och förståelse för ämnet vårdvetenskap som ett teoretiskt och professionsneutralt ämne med ett tydligt patientperspektiv. Vad som utmärker vår forskarutbildning och som vi är extra stolta över är att våra doktorander bidrar till vårdvetenskaplig kunskap som har potential att göra skillnad för patienten i vården.

Läs mer om forskarutbildningen Människan i vården