Fortsatt många som vill plugga

Förra året var söktrycket till högskolan rekordhögt, troligtvis som en effekt av coronapandemin. I år söker något färre till Högskolan i Borås, men procentuellt är minskningen minst i landet, med undantag av ett annat lärosäte. Och jämfört med antalet anmälningar år 2020 är söktrycket fortsatt högt.

Nya utbildningar lockar många

Programutbudet har förnyats med två nya utbildningsprogram: Kandidatprogram i polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning, distansutbildning samt IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet. Båda dessa har fått många sökande.

– När det gäller kandidatutbildningen för poliser är det mycket glädjande att många har sökt. Det visar hur viktigt det är med livslångt lärande, säger Mats Tinnsten, rektor.

– Att IT-ingenjörsutbildningen är eftertraktad blir ett kvitto på att vi kan läsa av behoven i näringslivet och matcha dem med intressen hos våra blivande studenter, fortsätter han.

De sökande får sina antagningsbesked den 12 juli.

Fakta

De mest sökta utbildningsprogrammen är:

  1. Sjuksköterskeutbildning
  2. Civilekonomprogrammet
  3. Bibliotekarie, distansutbildning
  4. Webbredaktör, distansutbildning
  5. Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning

De mest sökta kurserna:

  1. Grundläggande programmering i Python
  2. Socialrätt
  3. Arbetsrätt
  4. Psykologi Grundkurs, distansutbildning
  5. Marknadsföring i sociala medier: konceptdesign och strategi