Historisk satsning på forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap

Forskarskolan Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer ska utforska informationsläsning och källkritik genom en analys av samspelet mellan kommersiella informationsinfrastrukturer, institutioner och de krav som ställs på människor i olika roller.

– Det är vanligtvis svårt att få externa medel till doktorandtjänster inom området, så vi är glada att vi stod redo inför denna engångsutlysning, säger Anna Lundh, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan och koordinator för den nya forskarskolan.

Anna Lundh ser bidraget från Vetenskapsrådet som en signal om var biblioteks- och informationsvetenskapen står i dag, men också vart den är på väg:

– Biblioteks- och informationsvetenskapen är en förhållandevis ung disciplin. Att vi nu får den här typen av bidrag visar att den har mognat. Bidraget är också viktigt för ämnets framtid. Det finns en stor efterfrågan på personer som är disputerade inom ämnet, både vid lärosätena och i andra sektorer.

Ett gemensamt arbete

Arbetet med ansökan har också inneburit ett nära samarbete mellan de sex lärosätena.

— De elva doktoranderna kommer att tillhöra en gemensam forskarmiljö och gå kurser tillsammans. Även nuvarande doktorander kommer att gagnas av detta, säger Anna Lundh.

Vetenskapsrådet finansierar forskarskolan med 23 miljoner kronor under 2023–2026. Doktorandtjänsterna kommer utlysas efter årsskiftet.

Ansvariga för forskarskolan

Anna Lundh, Högskolan i Borås, koordinator

Övriga medsökande kontaktpersoner och lärosäten:
Rickard Danell, Umeå universitet
Joacim Hansson, Linnéuniversitetet
Isto Huvila, Uppsala universitet
Jan Nolin, Högskolan i Borås
Pamela Schultz Nybacka, Södertörns högskola
Olof Sundin, Lunds universitet

Kontakt

Anna Lundh, docent vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Telefon: 033-435 59 91
E-post: anna.lundh@hb.se