Aktuellt på VS, februari 2022

Biblioteket

Ny doktorsavhandling av medarbetare på Verksamhetsstöd

Pieta Eklund som är bibliotekarie disputerar i februari på sin doktorsavhandling Academic Librarianship in Flux. Pietas forskarstudier har finansierats med särskilda medel från rektor och avhandlingen handlar om bibliotekariernas förändrade yrkesroll, framför allt vad gäller stöd till forskningen.

Lär gärna avhandingen 

TorTalk – ny programvara för talsyntes

Högskolan kommer inom kort att erbjuda en ny programvara som stöd för uppläsning av texter. Programmet heter TorTalk och är en lättanvänd tjänst som kan användas av alla som vill ha möjligheten att lyssna till texter. Programmet blir ett komplement till ClaroRead Plus som högskolan sedan tidigare har abonnemang på.

Nya databaser och uppslagsverk

I början av februari lanserade biblioteket en förbättrad sökingång för databaser.

Läs mer om lanseringen

Fler abonnemang

Högskolan har tecknat abonnemang på flera nya databastjänster, bland annat uppslagsverket International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, som är ett mycket omfattande och aktuellt uppslagsverk med bred täckning inom samhälls- och beteendevetenskap.

Läs mer om datadatabaser

Stöd för textning av inspelade föreläsningar, med mera

Som ett led i att anpassa högskolans utbildningar till kraven på tillgänglighet har högskolan anslutit sig till SUNET:s avtal för ett tal till text-verktyg (Amberscript). Detta är en programvara som textar exempelvis inspelade föreläsningar. EduTech har, med stöd från språkhandledare på biblioteket, påbörjat arbetet med att ta fram en plan för implementering och förvaltning av Amberscript.

Ekonomi

På avdelningen Ekonomi har stort fokus legat på bokslutet som är i slutfas. Fler möjligheter till elektronisk signering undersöks, eftersom det finns önskemål från verksamheten kring elektronisk signering av bland annat avtal.

En förändring på avdelningen har genomförts som innebär att biträdande ekonomichef Marie Wilhelmsson fått personalansvar för en del av avdelningen.

Kommunikation

Våren är evenemangstät på Kommunikation. Just nu pågår förberedelser för tre av årets större händelser. 2022 års akademiska högtid kommer att genomföras efter två års uppehåll på grund av pandemin, med ett stort antal medverkande. STARK-dagarna har skjutits fram och genomförs ”precis som vanligt” i slutet av april. Öppet hus, som traditionsenligt äger rum i januari, kommer i vår att vara ett hybridevent med ett digitalt öppet hus måndag den 14 mars, med möjlighet till ett fysiskt besök för att kolla in lokaler och träffa studenter följande lördag.

Utbildningsstöd

Införandet av Canvas

Införandet av Canvas som primär lärplattform befinner sig på upploppet. Formellt avvecklingsbeslut för Ping Pong fattas inom kort och förberedelserna växlas upp inför nedsläckningen 30 september. Fokus sätts på åtkomst och överföring av data för lokal lagring vid högskolan.

Kursrapporter

Kursrapporterna, det vill säga den minsta beståndsdelen i kvalitetssystemet för utbildning, har flyttat in i Canvas. Canvas är ett digitalt klassrum och ska användas för undervisningsrelaterade ändamål. Bedömningen är att just kursrapporterna har en sådan relevans.

Disciplinhandläggning

Disciplinhandläggarna arbetar med årsberättelsen över disciplinära förseelser för 2021. Sedan förra året sammanställs ärendemängden, vilken ökat markant de senaste åren. Ett syfte med detta är att närmare kunna analysera orsaker och därmed bidra till det förebyggande arbetet.

VS medverkan i kvalitetssystemet för utbildning

Kvalitetssamordnaren och samordnaren för utbildning deltar tillsammans med förvaltningschef i en översyn av VS medverkan i kvalitetssystemet för utbildning. Bakgrunden är att det har upplevts som oklart för VS medarbetare vilken roll dessa ska ha i bedömargrupperna.