Databaslistorna flyttar in i Primo

Primo databassök

Den nya hanteringen av databaslistor bygger på bibliotekets system Alma och Primo. Alla databaser hanteras i Alma och visas i Primo databassök. Listningen av databaser görs på samma sätt som tidigare fast i ett nytt gränssnitt. I Primo databassök går det att söka efter databaser eller bläddra efter databaser via kategorier.

Läs mer på bibliotekets webbsida