Nominerade till Pedagogiskt pris

Kim Bolton, högskolans prorektor, som är med i bedömningskommittén kommenterar:

– I år har juryn fått in många nomineringar av mycket uppskattade lärare och lärarlag – ett trettiotal personer och lag. Flera personer och lag har fått mer än en nominering. Det blir en utmaning för oss i kommittén att välja mellan dessa.

Alice Hultqvist, studenternas representant i kommittén genom Studentkåren i Borås, konstaterar:

– Det är många fina nomineringar som har skickats in till bedömningskommittén för pedagogisk pris. Genomgående i dem är parallellen mellan lärares engagemang i studenterna och hur det bidrar till inspirerande lärandemiljöer. Genom sina goda pedagogiska färdigheter har de nominerade lärarna inte bara visat hur insatta de är i sina respektive ämnesområden, utan även hur insatta de är i sina studenters lärande och utveckling.

Pedagogiskt pris

Pristagare utses av en kommitté bestående av bland annat prorektor och representant från Studentkåren i Borås. Pedagogiskt pris har delats ut på Högskolan i Borås sedan 1992.

Inom kort meddelas vem som tilldelas priset. Priset delas ut under Akademisk högtid 22 april.

De nominerade är (lärare eller lärarlag)

Akram Zamani

Alexis Palma

Börje Hellqvist

Dawan Mustafa

Ellinor Skaremyr

Fardin Saedpanah

Fredrik Ståhl

Helen Lindgren

Ida Hermansson

Jan Buse

Jeanette Carlsson Hauff

Jonas Johansson

Jonas Westman

Kamran Rousta

Kamran Rousta och lärarna på energiingenjörsprogrammet

Lars Bohlin och Alexis Palma

Linda Hägerhed

Lisa Loenheim

Madeleine Berndt Stragnér

Magdalena Giertz

Marte Pettersson

Christian Benjaminsson

Mikael Gunnarsson

Nancy Abdallah

Olof Falk

Peter Rittgen

Staffan Svensson

Tina Yngvesson

Tomas Wahnström

Ulrika Hultin