Status för utvecklingen av campusmiljön på ett hållbart sätt

Exteriör av högskolan.

Det var högskolan som tillsammans fastighetsägarna på campus, Akademiska hus och Kanico hade bjudit in studenter och medarbetare på högskolan och Science Park Borås för att få in synpunkter och idéer för att kunna driva arbetet för ett hållbart campus framåt. Fokus på workshoppen låg på områdena utemiljö och biodiversitet, säkerhet och trygghet – social hållbarhet, socialt välbefinnande, innemiljö, digital hållbarhet, avfall, material och återbruk samt energibesparing.

– Efter sommaren träffades arbetsgrupper för att gå igenom de olika förslagen som kommit in och en prioritering gjordes utifrån förväntad effekt på måluppfyllelse i förhållande till kostnad i tid och pengar. Flera punkter i planen behöver utredas vidare och till en del punkter behöver skyddsombud vara med, berättar Maria Vesterlund, administratör för hållbar utveckling.

Exempel på påbörjade eller planerade arbeten är:

  • Planering för en utearbetsplats nedanför Sandgärdets entré på Akademiplatsen.
  • Synliggörande av olika faciliteter, till exempel var det finns cykelställ, cykelpumpar, boulebana, innergården på Balder, stilla rum, sittgrupper, skötbord. Insamling av underlag till detta pågår.
  • Översyn och riskanalys för dragskåp i labben, för att se om det går att få till energibesparing.
  • Kontroll av att tryckluft inte läcker i textilhögskolans lokaler har genomförts och görs löpande av fastighetsägaren. Detta för att säkerställa att kompressorerna inte går i onödan och slösar på el.
  • Campusvandring med fokus på säkerhet och trygghet har genomförts under hösten för att leta efter brister och förbättringsmöjligheter. Detta genomfördes av representanter från Campus och hållbarhet och fastighetsägarna på campus. Campusvandringar för andra fokusområden kommer att göras framöver.

–  Vissa aktiviteter kan bli klara på kort sikt, som exempelvis att färdigställa en utearbetsplats, medan andra har en längre tidshorisont, till exempel att verka för ett bilfritt campus, säger Maria Vesterlund.

Läs mer

Nyhet om den workshop som genomfördes i maj 2021

Lämna förbättringsförslag/rapportera avvikelser – hållbarhet och miljö