Studiebesök på industrier i Pakistan visar på hopp om en hållbar textilproduktion

Han berättar om studiebesöket:

– Syftet var att på plats se vilka initiativ till hållbar utveckling som nyligen initierats eller genomförts hos textilindustrier i produktionsländer och jag började med Pakistan.

Vad blev resultatet av besöket?

– Precis som jag väntat mig var besöken och intervjuerna som jag genomförde mycket givande. Jag fick se fysiska förbättringar. Jag besökte ett par storskaliga denimtillverkare med över 5 000 anställda och det var mycket givande på nära håll se vilka förbättringar som genomförts. Det blev en väldigt bra studie hos flera olika tillverkare utifrån deras respektive arbete med hållbar utveckling.

Hur kommer du att förmedla det du fick med dig från besöket i Pakistan?

– Jag har samlat teoretiska data från tillverkningsindustrierna som jag ska sammanställa till uppdaterad information till mina föreläsningar. Jag har även fått med mig undervisningsmaterial från en av tillverkningsindustrierna som jag ska visa i min undervisning samt förberett material att dela med mig till mina kollegor på något av våra institutionsmöten.

Rekommenderar du kollegorna att göra liknande kompetensutvecklingsresor?

– Absolut. Besök på stora industrier visar på hopp om en hållbar framtid.