Högskolan framgångsrik inom EU-finansiering av forskning och innovation

När Horisont 2020 startades år 2014 gick det till historien som världens största internationella finansieringsprogram för forskning och innovation. Under perioden för programmet har projekt vid Högskolan i Borås sammantaget beviljats finansiering på 4,9 miljoner euro.

– Under perioden för Horisont 2020 hade vi på Högskolan i Borås fler kontrakt och mer finansiering än någon annan högskola, bortsett från Mälardalens högskola som nyligen blev universitet, berättar Mats Dolatkhah, forskningsrådgivare vid Grants and Innovation Office.

Mats Dolatkhah tror att flera faktorer ligger till grund för högskolans framgångar.

– Vi har stark forskning och skickliga internationella nätverkare. Som högskola var vi också relativt tidigt ute med att bygga upp ett komplett stöd för att söka och förvalta finansiering från ramprogrammen. Till stödet hör exempelvis juridisk och ekonomisk specialistkompetens, säger han.

Efterföljs av Horisont Europa

När Horisont 2020 avslutades fanns ett fortsatt behov av ett europeiskt ramprogram som gynnar forskning med sikte på de globala utmaningarna inom exempelvis klimat, hållbarhet och grön tillväxt. Det nya ramprogrammet Horisont Europa tar vid där föregångaren slutade, och programmet ska fortsatt stärka effekten av forskning och innovation inom EU:s politiskt prioriterade områden.

Projekt som beviljas finansiering kan ta sig an ett område inom någon av huvudinriktningarna Vetenskaplig spetskompetens, Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft samt Innovativa Europa.

– Allt från individuella, mindre projekt till enorma projekt med en stor mängd deltagare från flera olika europeiska länder kan få medel. Det finns en stor bredd, säger Peter Klason, forskningsrådgivare vid Grants and Innovation Office.

För forskningsprojekt vid Högskolan i Borås har ramprogrammet stor betydelse.

– För oss är programmet betydelsefullt eftersom det möjliggör för oss att delta i den internationella forskningsfronten, säger Peter Klason.

Är du forskare vid högskolan och vill ha hjälp med att söka finansiering från Horisont Europa?

Läs mer om forskarstöd via högskolans Grants and Innovation Office (GIO) eller kontakta GIO direkt via e-post.

Om ramprogrammen
Horisont 2020 (Horizon 2020) sträckte sig mellan 2014–2020 och hade en total budget på omkring 80 miljarder euro.
Högskolan i Borås, antal kontrakt: 12
Summa beviljad finansiering: 4,9 miljoner euro

Efterföljaren Horisont Europa (Horizon Europe) har en budget på över 95 miljarder euro och sträcker sig från 2021–2027.

Läs mer

Horisont Europa hos Vinnova

Hitta projekt finansierade av Horizon 2020 på Forskningsportalen

Läs mer om Horisont 2020 på ramprogrammets webbplats