Högskolans nya pedagogikforskare har fokus på demokratifrågor

– Huvuduppdraget har inledningsvis varit som lärare och kursledare på magister- och masterprogram. Från 2022 kommer jag arbeta som programansvarig för masterprogrammet i pedagogiskt arbete och även vara undervisande lärare i högskolepedagogiska kurser, säger Getahun Yacob Abraham.

Getahun Yacob Abraham startade sin akademiska bana i hemlandet Etiopien. 1984 var han klar med sin fil.kand. i sociologi vid Addis Abeba University. Vägarna tog honom sedan till Sverige och Göteborgs universitet. Där fortsatte studierna inom socialt arbete och sociologi. 1993 tog han sin fil.mag. i socialt arbete och 2004 en fil.mag. i sociologi. Med ett stort intresse för demokrati- och utbildningsfrågor blev det sedan doktorandstudier i pedagogik och 2010 disputerade Getahun Yacob Abraham i pedagogik vid Göteborgs universitet. Efter disputationen, har Getahun Yacob arbetat tio år på Karlstad universitet och veckopendlat dit från Göteborg. Sedan i höstas, när han startade sin anställning på högskolan, är pendlingssträckan betydligt kortare.

– Tjänsten som universitetslektor i pedagogiskt arbete vid högskolan ger mig möjlighet att använda min kompetens för att undervisa, forska och arbeta i olika samverkansformer utanför lärosätet. Glädjande nog mötte jag flera kollegor från min doktorandtid i Göteborg när jag började på högskolan.

Utöver demokrati- och utbildningsfrågor har Getahun Yacob Abraham forskat om social rättvisa, interkultur, internationalisering, kritisk pedagogik och kritiska teorier. Det har bland annat lett fram till två böcker. Båda är skrivna tillsammans med en forskarkollega som han lärde känna i Sydafrika 2009 där han, inom ramen för sin doktorsavhandling, genomförde en undersökning om demokrati i läroplanen och hur den var implementerad i fyra skolor.

– Min amerikanska medförfattare Mary Alice Barksdale genomförde samtidigt en undersökning om läs- och skrivförståelse i grundskolan. Vårt samarbete startade där men det var först flera år senare som vi bestämde oss för att gemensamt skriva en bok om vår forskning i Sydafrika. Titeln på resultatet av det beslutet är ”Literacy and Democracy in South African Primary Schools”, den kom ut 2018.

Den andra boken, “Democracy in picturebooks from Sweden and US, 2000–2020.” blev klar under hösten 2021. Boken analyserar innehållet i barnbilderböcker från Sverige och USA som direkt eller indirekt tar upp demokratifrågor, både i text och i illustrationer.

­– Vi analyserar texters och bilders budskap och relationer mellan texter och bilder genom att använda begreppet ”Iconotext”. Boken kan användas i lärarutbildningar, men också av studenter som vill analysera barnbilderböcker för att skriva sina examensarbeten. Vi tror att boken även kan intressera föräldrar som vill ha mer kunskap för att kunna välja barnbilderböcker om demokrati för sina barn och andra personer intresserade av barnbilderböcker som direkt eller indirekt tar upp demokratibegreppet.

Boken om demokrati i barnbilderböcker publicerades 15 oktober 2021.

Mer information

Läs mer om boken Democracy in picturebooks from Sweden and US, 2000–2020

Kontakt

Getahun Yacob Abraham