Speed får Stora Hållbarhetspriset 2022

– Det är fantastiskt roligt och ärofyllt att vinna ett pris som Stora Hållbarhetspriset och ett fint kvitto på att det hållbarhetsfokus vi har gör skillnad. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör och det är härligt att se, att tänket finns hos våra medarbetare på alla avdelningar. Den här utnämningen kommer att skapa stolthet inom Speed och sporra alla att fortsätta det här viktiga arbetet, säger en mycket glad Jesper Andersson, vd på Speed.

Vad betyder hållbarhet för Speed?

– Ingen person, företag eller nation kommer ensam att lösa de hållbarhetsutmaningar vi står inför. Vi behöver arbeta tillsammans med en gemensam agenda. Gör vi det kan vi på flera nivåer, uppströms och nedströms i värdekedjan, påverka i en positiv riktning. Vi ser oss själva som del av ett större system som till stora delar behöver ställa om och göra saker på nya sätt, till exempel när det gäller att säkerställa bra arbetsvillkor, minskad klimatpåverkan eller ett effektivare resursutnyttjande. Nyckeln är interaktion mellan flera aktörer och här ser vi oss som en partner och möjliggörare i våra kunders verksamheter.

Vad har ni lärt er i ert hållbarhetsarbete?

– Som en relativt liten aktör går det att göra stor skillnad och alla insatser räknas – stora som små.

Vilka svårigheter har ni stött på?

– Skadliga punktskatter som försvårar utbyggandet av 100 procent förnybar energi behöver ses över. Det kan inte vara rimligt vid en transformation av svensk energipolitik att insatser för att skapa 100 procent förnybar energi ska beskattas likt övrig energiproduktion.

Hur har era anställda engagerats i hållbarhetsarbetet?

– Vi har en hållbarhetsgrupp där medarbetare från olika avdelningar och orter finns representerade. I logistikverksamheten har hållbarhetsambassadörer utsetts och utbildats för att sprida kunskap och engagemang i sina team.

Har något gått bättre än förväntat?

– 2021 minskade vi vårt klimatavtryck med 40 procent jämfört med 2020, vilket var snabbare än plan.

Hur ser ert hållbarhetsarbete ut framöver?

– Vi har som målsättning att senast 2025 ha en koldioxidneutral verksamhet. Detta ska vi åstadkomma genom en mer resurs- och energieffektiv verksamhet i kombination med produktion av grön el i anslutning till egen verksamhet. De faktiska minskningar vi gör ska vara i linje med 1,5-gradersmålet, vilket innebär en halvering av våra utsläpp vart tionde år, förklarar Jesper Andersson.

Men det är inte enbart miljön som står i fokus för bolagets hållbarhetsarbete. Det gör även människor och ekonomi.

– Som tjänsteföretag med många anställda är de sociala hållbarhetsfrågorna av stor vikt för oss. Att skapa en säker och god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för våra medarbetare står högt på vår agenda, liksom ett inkluderande klimat där jämställdhet, likabehandling och personlig utveckling främjas. För att ta ett bredare ansvar, som sträcker sig utanför vår egen verksamhet, arbetar vi aktivt med att stötta närsamhället i frågor som integration och utbildning.

– Vårt mål är att bedriva en verksamhet med en bra ekonomisk lönsamhet och med en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den sociala- eller miljömässiga hållbarheten och där ordning och reda står högt på agendan.

Vad har du för tips till andra som funderar på att utveckla sina företag i samma riktning?

– Hitta engagerade medarbetare som brinner för hållbarhetsfrågorna och skapa en tvärfunktionell hållbarhetsgrupp som driver frågorna och som blir en del i det strategiska arbetet. Självklart kommer inte arbetet bli fruktsamt utan fokus hos företagsledningen. Stirra inte blint på de stora initiativen. Ofta ger fler små initiativ bättre effekt och på kortare tid.

Hur kommer ni att använda prispengarna?

– Vi vill använda hälften av vinstsumman till att stötta innovationer inom miljö och resterande till att bidra till ett tryggare närsamhälle där barn och ungdomar får en rättvis chans.

På torsdagen fick företaget med huvudsäte i Viared i Borås ta emot vinstsumman på 100 000 kronor.

Juryns motivering

Med tydligt miljöfokus centralt i kunddialogen och med Nordens största solcellsanläggning på taket, växer årets pristagare så det knakar. Mottagaren av Stora Hållbarhetspriset 2022 har som mål att vara CO2-neutrala senaste år 2025. Som leverantör till årets pristagare får företag svara upp mot krav på mer hållbara material, energilösningar, transporter och arbetskläder. Genom små och stora initiativ gör vinnaren skillnad och visar att ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande kan gå hand i hand. Som vinnare vill pristagaren stötta innovationer inom miljö och bidra till ett tryggare närsamhälle där barn och ungdomar får en rättvis chans. För ett långsiktigt och målmedvetet hållbarhetsarbete tilldelar juryn Stora Hållbarhetspriset till Speed Group.

Läs mer

Utmärkelsen Årets stora hållbarhetspris har inrättats av Borås Näringsliv, Högskolan i Borås, Borås Stad och Sparbanken Sjuhärad genom sin ägarstiftelse för att inspirera och uppmuntra till hållbar utveckling som genererar tillväxt. Priset delas ut till företag i Borås som arbetar på ett utmärkande sätt med de tre dimensionerna miljö, människor och ekonomi inom hållbar utveckling och har gjort hållbarhetsarbetet till en naturlig och integrerad del av sin verksamhet.

Juryn består av representanter som brinner för hållbar utveckling:

  • Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg, Science Park Borås, Högskolan i Borås
  • Sara Theil, näringslivsutvecklare, Borås Stad
  • Felix Ljungberg, konsult och VD, Asterias Group
  • Sandra Roos, hållbarhetschef, KappAhl
  • Tommy Jonestål, chef för företagsmarknad, Sparbanken Sjuhärad

Läs mer om Speeds hållbarhetsarbete på bolagets webb

Intervju med vinnaren av Stora hållbarhetspriset 2021, företaget Modexa

Foto fr. v.:  Sara Theil, näringslivsutvecklare, Borås Stad, Per Jonasson, ekonomichef, Speed, Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg, Science Park Borås, Högskolan i Borås, Jesper Andersson, vd, Speed, Camilla Parneving, kommunikations- och marknadschef, Speed.