Vetenskaplig ledare till området Informatik utsedd

Stefan Cronholm

Vad ser du för utmaningar inom informatikområdet på högskolan?

– Det är att rekrytera personal på både senior och junior nivå, att utveckla kurser för livslångt lärande som vänder sig till anställda med yrkeserfarenhet och att hitta former och strukturer för reflekterande och kritiska förhållningssätt till den snabba tekniska utvecklingen. Detta ska inte uppfattas som att jag är motståndare till teknik, tvärtom, men som forskare är vår uppgift att kritiskt reflektera över nya fenomen som i förekommer i vårt samhälle.

Vad är det viktigaste med uppdraget?

– Det viktigaste är att skapa goda möjligheter för forskning, att utveckla och underhålla externa relationer, att utveckla och driva forskningsområdet Handel och IT och att utveckla förutsättningar för att ansöka om egna examinationsrättigheter på doktorsnivå.

Vad tycker du om uppdraget? Vad gjorde dig intresserad av det?

– En vision som jag haft i tio år är att alla på institutionen ska vara disputerade. Detta är naturligtvis en omöjlighet men jag vill gärna att det ska finnas möjlighet att disputera, för alla som vill. Min uppfattning är också att alla ska medverka i forskning på något sätt, inte bara för att stärka forskningsanknytning, utan även för den egna kompetensutvecklingen. Begrepp som den forskande läraren eller den undervisande forskaren behöver, behöver konkretiseras och implementeras. Jag ser min roll som stödjande och entusiasmerande i detta arbete.

Akademichef Martin G Erikson betonar vikten av att ha en vetenskaplig ledare för informatikområdet:
– Det en viktig funktion både strategiskt och operativt i en verksamhet där vi måste upprätthålla hög kvalitet i alla delar. Strategiskt behöver vi säkra att vi också i framtiden har en miljö som är framgångsrik i att attrahera externa medel och bygga samverkan och samtidigt upprätthålla en forskningsanknuten grundutbildning av högsta kvalitet. Rollen som vetenskaplig ledare blir extra viktig genom att informatikämnet är en så central del i det tvärvetenskapliga ämnet Handel och IT. Därför är det en mycket bra lösning för samarbetet både inom och utanför högskolan.

Uppdraget som vetenskaplig ledare löper över tre år och kan därefter förlängas.

Läs mer

Forskarprofil

Forskningsområdet Handel och IT