Högskolan i Borås startar ny utbildning till operationssjuksköterska

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård genomförs på avancerad nivå. Utbildningen är distansanpassad och ges på helfart under två terminer med sex till åtta fysiska träffar på Kliniskt kompetenscentrum på Högskolan i Borås där avancerade simuleringsövningar genomförs.

Katarina Karlsson, prefekt vid Institutionen för vårdvetenskap kommenterar:

– Genom att utbilda fler operationssjuksköterskor bidrar Högskolan i Borås till kompetensförsörjning inom ett av de områden där det i dag råder stor brist på kompetens lokalt så väl som nationellt. Den här specialistutbildningen krävs för att som sjuksköterska kunna arbeta vid operationer. Det är ett roligt och stimulerande arbete för den som tycker om en högteknologisk miljö och utbildningen öppnar för flera karriärmöjligheter.

Den specialistvård som operationssjuksköterskan ansvarar för sker före under och efter kirurgiska ingrepp.

I Västra Götaland finns motsvarande utbildning enbart vid Göteborgs universitet, och i hela landet totalt enbart på nio lärosäten.

Ansökan till utbildningen öppnar 15 augusti och stänger 15 september.

Läs mer om utbildningen