Säkraplatser Väst får ny hemvist vid högskolan

Det nationella nätverket Säkraplatser har sin bas på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Från och med våren utgår däremot nätverkets nod, Säkraplatser Väst, från Högskolan i Borås.

– Det känns bra att nätverket nu har hittat hem vid Högskolan i Borås. Kopplingen till polisutbildningen är viktig och Polisen är alltid en central aktör i det brottsförebyggande arbetet, säger Charlotta Thodelius, universitetslektor vid Högskolan i Borås och samordnare för nätverket.

Nätverket består dels av representanter från akademin, dels av aktörer från andra myndigheter såsom Räddningstjänsten, Polismyndigheten och Länsstyrelsen. Även regionala, kommunala och privata aktörer finns representerade.

– Vi har en bred sammansättning i vårt nätverk, vilket är en nyckel eftersom flera olika aktörer måste samarbeta och samverka i den situationsbaserade brottspreventionen. Exempelvis kan en plats i en stad ha olika ägarförhållanden, där olika intressenter behöver bli överens om hur ett problem ska lösas, fortsätter Charlotta Thodelius.

Traditionellt kan man se på det brottsförebyggande arbetet både ur ett socialt och ett situationellt perspektiv. Det sociala perspektivet handlar till exempel om vem som begår brott och varför. Det situationella perspektivet handlar om var och när brotten begås och varför det uppstår koncentrationer av brott till vissa områden. Fredrik Granhag är samordnare för det brottsförebyggande arbetet vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Han ser ett stort behov av ett nätverk likt Säkraplatser Väst. 

– Det situationella perspektivet har traditionellt levt lite i skuggan av de sociala faktorerna, men börjar lyftas fram mer och mer i det brottsförebyggande arbetet. Det här nätverket och dess syfte, att försöka utveckla det brottsförebyggande arbetet, har en viktig del i att sprida kunskaper om ämnet vidare. Min ambition är att ta kunskapen vidare till länets kommuner, säger Fredrik Granhag.

Likaså Pernilla Alsterlind, som är verksamhetsutvecklare på Räddningstjänsten Storgöteborg, lyfter fram nätverkets nytta för det förebyggande arbetet.

– För oss i Räddningstjänsten är nätverket viktigt för att bredda vår orsaksanalys och på så sätt kunna fokusera på vad vi kan göra för att exempelvis göra olika miljöer mindre attraktiva för någon som har för avsikt att anlägga en brand, säger Pernilla Alsterlind.

Genom nätverket får alla aktörer en bredare verktygslåda.

– Vi ökar den kollektiva kunskapsnivån och genom att ta till sig det situationella perspektivet får man ytterligare några frågor att ställa i det förebyggande arbetet, konstaterar Pernilla Alsterlind.

För Polismyndigheten har den situationella brottspreventionen varit i fokus länge, och samverkan sker på alla nivåer. Säkraplatser Väst har dock en unik position.

– Vi jobbar i samverkan med aktörer i allt från landsbygd till storstäder. Nätverket vi har här vid högskolan är en bra plattform för oss att nå ut till fler för att förebygga brott och öka säkerheten och tryggheten för medborgarna. Det som är unikt med Säkraplatser Väst är att det enbart är evidensbaserade metoder vi pratar om, med en tydlig koppling till akademin, det ska genomsyras av vetenskap, säger Ann Rönnäng, samordnare för polisens brottsförebyggande arbete i region Väst.

Läs mer

Forskargruppen för polisiära studier

Polisprogrammet