Nytt masterprogram ger unik kompetens i informationsvetenskap i digitala miljöer

Information i digitala miljöer är ett hyperaktuellt område där det händer väldigt mycket och det i en rasande takt. I dagsläget finns det i Sverige och Europa ett flertal utbildningar som fokuserar på den utvecklingen utifrån ett tekniskt perspektiv; med inriktning mot exempelvis datavetenskap och programmering. Det finns också utbildningar som tar sig an ämnet utifrån ett mer teoretiskt och kritiskt perspektiv med fokus på frågan hur utvecklingen påverkar samhället, till exempel digital humaniora och digitala kulturer. Men med tanke på ämnets komplexitet pekar mycket på att det är optimalt att kombinera de två delarna.

– För dem som till exempel arbetar som högskolebibliotekarier eller som dataanalytiker och ska hantera information på ett företag räcker det inte med det ena eller det andra perspektivet. Det krävs en helhetsbild och en högre analytisk förståelse. Det vill vi genom vårt nya masterprogram erbjuda till dem som redan har en grundläggande förståelse, säger Karen Nowé Hedvall, universitetslektor inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Programmet Master i informationsvetenskap: digitala miljöer (Master’s Programme in Information Science: Digital Environments, 120 credits) kommer att startas upp vid Bibliotekshögskolan hösten 2023. Det riktar sig till personer med en kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, informatik, arkivvetenskap, digital humaniora, systemvetenskap eller motsvarande och fördjupar deras redan förvärvade spetskunskaper.

– Tidigare har det inte funnits något masterprogram som vänder sig till personer med just de förkunskaperna. Vi har inte kunnat hitta något motsvarande i Europa, säger Karen Nowé Hedvall.

Ger en kompetens som skiljer sig från mängden

Utbildningen kommer att innehålla kurser i bland annat datalogiskt tänkande, forskningsmetoder, multimodalitet, öppna data som en arena för informationsskapande, datastrategier för organisationer och kritiska perspektiv på det datafierade samhället. Med tanke på världsläget och det pågående kriget i Ukraina är det ämnen som ligger i tiden.

– Det här ger en möjlighet att fördjupa sig i något som händer just nu. Hur hanterar människor stora mängder digital information, hur fungerar det med fake news och filter? En djupare förståelse för det, genom både ett teoretiskt, kritiskt och mer handfast perspektiv, gör att studenten får en kompetens som skiljer sig från mängden.

Målgruppen är dels yrkesverksamma dataanalytiker, högskolebibliotekarier, information managers eller liknande som är i behov av fördjupning, dels personer med kandidatexamen som ännu inte börjat arbeta.

– Att gå vårt masterprogram blir ett sätt att utmärka sig och ta sig framåt mot en ledande position eller expertroll. Det ger också ett försprång till dem som vill bli doktorander i biblioteks- och informationsvetenskap eller närliggande ämnen.

Stark och rik forskningsmiljö

Utbildningen ges på engelska, på heltid och nästan uteslutande på distans, enbart med ett fåtal träffar i Borås som inte är obligatoriska. Högskolans förhoppning är att med sin unika satsning attrahera studenter från hela världen, i synnerhet från Europa.

– Vi har en mycket stark och rik forskningsmiljö. Alla som kommer att undervisa bedriver också egen, ofta välmeriterad, forskning.

Med sina 25 planerade platser kommer utbildningen också att vara relativt liten, vilket har sina fördelar.

– Det innebär en stor möjlighet till diskussioner och delaktighet, säger Karen Nowé Hedvall.

Mer information

Läs mer på programsidan: Masterprogram i informationsvetenskap: digitala miljöer