ORCID i DiVA – är din personpost komplett?

I DiVA, högskolans publikationsdatabas, finns möjlighet att skapa så kallade personposter för författare och upphovspersoner. Dessa poster kan användas när man registrerar en publikation i DiVA, och kopplar då ihop författare och publikation. En funktion som bland annat sparar tid vid registreringen eftersom fälten för författare fylls i automatiskt.

I personposten i DiVA kan man registrera sitt ORCID, den internationella identifikator som används för att identifiera forskare och upphovsmän. Genom att lägga till ORCID i personposten knyts ditt ORCID till dina publikationer i DiVA.

Om du är tveksam till om du redan har registrerat ditt ORCID i DiVA kan du enkelt fylla i formuläret som finns länkat nedan. Då kontrollerar vi på biblioteket saken åt dig, och om ORCID inte finns i personposten görs en komplettering.

En annan positiv aspekt med att registrera ditt ORCID i DiVA är att det då finns tillgängligt för oss på biblioteket vid tillfällen då publikationslistor och publikationer ska sökas fram från externa databaser.

Läs mer