Projekt för en god introduktion för studenter

Målet med projektet är att se till att alla studenter, oavsett utbildning och undervisningsform, får en god introduktion. En arbetsgrupp med deltagare från studentkåren samt Verksamhetsstöd arbetar just nu med att kartlägga det nuvarande arbetet som görs i samband med terminsstart.

Syftet är att ta fram ett gemensamt material som kan vara ett stöd för ansvariga då de möter studenterna vid det första tillfället.

Just nu pågår informationsinsamling av arbetsgruppen, som gärna vill ta del av hur det ser ut när studenterna möter sina lärare vid det första tillfället för inspiration.

Redan inför terminsstart hösten 2022 kommer vissa aktiviteter ha på börjats, bland annat en digital repvandring samt en förbättring av informationen på hb.se/student/nystudent