Språk, skrivande och demokrati är hjärtefrågor för högskolans professor i språkdidaktik

Carina Hermansson installeras som professor vid Akademisk högtid 22 april.

Installationsföreläsning: Språk, skrivande och demokrati
Datum och tid: 20 april kl. 09:45–10:20
Plats: C203, Högskolan i Borås 


Läs mer om Akademisk högtid

– Att vara en del i ett sammanhang som bidrar till att utveckla framtidens utbildning och forskning inom svenskämnes- och språkdidaktik är otroligt inspirerande, säger Carina Hermansson.

Vid årsskiftet 2021–2022 började Carina Hermansson på Högskolan i Borås och i april är hon en av tre professorer inom pedagogiskt arbete som installeras under högskolans akademiska högtid. Under de senaste åren har Carina Hermansson varit särskilt intresserad av yngre barns skrivande och läsande i det digitala klassrummet.

Deltagande skrivundervisning

I ett annat spännande projekt undersöker Carina, tillsammans med forskare från Umeå universitet, vilket skrivande medborgare i Sverige behöver för att delta i samhället i dag. I projektet arbetar forskare och lärare tillsammans för att utveckla undervisningsmetoder, där barn och ungdomar genom skrivandet lever och lär om demokrati. En sådan undervisning, som de kallar en deltagande skrivundervisning, handlar om att stötta elever i att använda skrivandet som ett redskap för att uttrycka sin röst och för att delta i samhället. Olika former av deltagande kräver ofta något sorts skrivande, exempelvis i inlägg och kommentarer till vänner på sociala medier, i onlinespelande, i bloggar, och ibland i mer formella texter som insändare i lokaltidningen, för att påverka något. En deltagande skrivundervisning stödjer med andra ord elever att utveckla förmågan att formulera sig i olika typer av texter till olika typer av läsare i olika medier, nya som gamla, såväl i skolan som i privatlivet (och i förlängningen i yrkeslivet).

– I stort intresserar jag mig för frågor som handlar om språkets betydelse för lärande och utveckling. Jag är också engagerad i frågor om hur olika uttrycksformer, exempelvis att rita, kan hjälpa elever att förstå naturvetenskapliga samband och processer, det vill säga multimodalt meningsskapande, säger Carina Hermansson.

Nyfikenhet är drivkraften

Carina Hermansson är uppvuxen på en bondgård i Skåne. Hon utbildade sig till mellanstadielärare på 1980-talet och arbetade som lärare i grundskolan innan nyfikenheten ledde henne in på den akademiska banan, som adjunkt med inriktning allmändidaktik på Högskolan Kristianstad.

– Min främsta drivkraft är nyfikenhet. För mig är det alltid roligt att gå till jobbet. Jag trivs med att jobba i team, i tvärdisciplinära team, då det ofta genererar nya tankar och nya perspektiv på kunskapande och forskning, säger Carina Hermansson.

Nyfikenheten växte och det blev till slut doktorandstudier och disputation 2013. Därefter har hon fortsatt att undervisa, forska och arbeta med skolutveckling i olika sammanhang. De senaste sju åren har hon varit verksam som universitetslektor och docent på Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Där har hennes forskning både fördjupats inom området skrivande och breddats inom det svenskämnes- och språkdidaktiska fältet.

– Jag har engagerat mig i utvecklingen av klassrumsforskning, skrivforskning och av kritiska perspektiv som möter och svarar upp mot frågor associerade till språk, kultur och identitet samt skrivande och demokrati, säger hon.

Hennes nyfikenhet är långt ifrån stillad, och i den nya rollen som professor i språkdidaktik ser hon stora möjligheter att fortsätta vara nyfiken och vara del i ett arbete som drivs av nya utmaningar och nya frågeställningar. Ambitionen är dessutom att inom professorsrollen delta i utvecklingen av högskolans utbildningar och kunna bidra till att nyansera den utbildningspolitiska debatten.

– Kanske kan jag sammanfatta mitt forskningsintresse, och mitt arbete som forskare vid Institutionen för pedagogiskt arbete, med att jag arbetar för att utveckla praxisnära forskning, en forskning där lärare och forskare inte bara samarbetar kring frågor kopplat till språk, skrivande och demokrati utan även samarbetar i relation till forskningens alla delar, från design av forskning till spridning av forskningsresultat.

Carina Hermansson

Titel: Professor i språkdidaktik med inriktning mot svenska/svenska som andraspråk
Avhandlingstitel och år: Nomadic Writing: Exploring Processes of Writing in Early Childhood Education, 2013
En person som jag inspireras av: Min vän som är en fantastiskt god lyssnare och inspiratör.
Mitt bästa tips till juniora forskare: Att uppmärksamma glädjen i att ställa frågor och söka svar.
Senast lästa bok: Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk  av Björn Natthiko Lindeblad m.fl.
Vad visste du om Borås som stad innan du kom hit?
Efter att ha spenderat de senaste åren vid Umeå universitet har jag uppmärksammat att skulptören Sean Henry har gjort Liggande mannen (även känd som Late studenten här i Borås) utanför biblioteket till Högskolan i Borås. På torget i Umeå finns nämligen Stående mannen som är gjord av samma skulptör.

Carina Hermanssons forskarprofil
Forskningsområdet Pedagogiskt arbete