Välkommen på FoUS-seminarium: Anhörigas livssituation och roll i välfärden

Lina Palmqvist, collage

Lina Palmqvist, lärare och forskare på Högskolan i Borås, presenterar sin forskning om anhöriga från två studier. Därefter blir det panelsamtal med representanter för kommunalt anhörigstöd samt föreningar och intresseorganisationer. De ger sina perspektiv på frågor som: Vad är ett anhörigperspektiv och vad är ett brukarperspektiv? Vilken är anhörigas och civilsamhällets roll i välfärden? Vad är ett fungerande anhörigstöd?

Jimmy Alm, kommunpoet i Tranemo kommun, deltar under seminariet med en specialkomponerad dikt.

Läs mer och anmäl dig här