Detta händer med förslagen till Idéprojekt – Studenternas campus

Den 21 oktober presenterades slutrapporten av rektor Mats Tinnsten, projektgruppen och Charlott Sundeen, chef på Campus och hållbarhet, på ett öppet Zoom-möte för studenter, anställda och fastighetsägarna, Akademiska hus och Kanico.

Förslag, idéer och tankar inom fem olika kategorier hade kommit in från studenterna och nu tas detta vidare för vidareutveckling av campus. De fem kategorierna handlar om inomhusmiljö, pluggställen, mat, dryck och pentryn, sociala ytor och aktiviteter samt utomhusmiljöer.

Varje kategori har sedan flera områden. För exempelvis inomhusmiljö finns områdena eluttag, entréer, innemiljö över lag, internet, korridorer/lounger, kyla/värme, ventilation, möbler inne, säkerhet, miljö och hållbarhet samt toaletter och att ta sig fram på campus.

Detta händer med förslagen

Chefen för Campus och hållbarhet, Charlott Sundeen, berättar hur resultatet tas vidare:

– För några år sedan startade ett aktivt arbete med att förbättra studentmiljöerna. Succesiva förändringar har sedan dess skett och det arbetet kommer att fortsätta. En del av de förslag som presenteras i rapporten kommer att genomföras inom ramen för befintlig budget, medan andra förslag är omfattande och kostsamma. I kommande års budgetarbete kommer vi ta höjd för att börja genomföra några av de större satsningarna.

– Vi kommer att arbeta tillsammans med akademierna och de olika avdelningarna på högskolan och vi involverar våra fastighetsägare och studentkåren. Vi hoppas att våra studenter inom ett till två år kommer att se stora skillnader.

När exempelvis arbetet med grupprummen ska genomföras, så finns det 37 tankar, idéer och förslag från studenterna kring just dessa – en källa att ösa ur.  

Rapporten finns tillgänglig i diariet, Dnr: 070-22 Utredningsprojekt Lokaler som stödjer ett attraktivt lärosäte – Studentens Campus. I rapporten finns samtliga idéer och förslag från både projektgruppen och studenterna. Det går också att kontakta någon i projektgruppen för att få rapporten.

Projektgruppen:

Maria Vesterlund, Campus och hållbarhet
Martin-Luther Oluware, Campus och hållbarhet
Moa Persson, Studentcentrum
Tove Lekselius, Biblioteket
Filippa Westerlund, Studentkåren
Emilia Vermelin, Kommunikation (tjänstledig)