Kompetensutveckling ska möta textilindustrins behov

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Textilbranschen står inför olika utmaningar. Genom en övergång till digital teknik kan branschen ta itu med dessa utmaningar, öka innovationen och skapa digitala och resurseffektiva processer.

Forskningsprojektet ska förnya textilutbildningen genom att utveckla pedagogiska konceptmoduler på kandidat-, master, och tillämpad forskningsnivå. Konceptet ska ge möjlighet till vidareutveckling av befintlig eller ny kompetens för att möta arbetsmarknadens behov.

Projektet finansieras av Erasmus+ och pågår i tre år.

Läs mer om forskningsprojektet här.