DigiSmartTech

Sustainable Digital Technologies Toward Printed Sensor Applications For Smart-functional Textiles

DigiSmartTech

Forskningsprojektet "Sustainable Digital Technologies Toward Printed Sensor Applications For Smart-functional Textiles" beviljat av Erasmus+ är ett samarbete mellan akademiska och industripartners från Estland, Sverige och Nederländerna. TTK University of Applied Sciences (koordinator), University of Borås, Saxion University of Applied Sciences, Disaintekstiil/Moomoo and SPG Prints syftar till att förnya textilutbildningen genom digitala teknologier.

Digitala och resurseffektiva processer har stor potential att öka genombrottet för smarta och funktionella tryckta textilier, eftersom dessa produkter ofta har höga materialkostnader och endast kräver små partier. Omvandlingen av branschen mot digital teknik kan ta itu med flera utmaningar inom området, öka innovationen och stärka europeisk textilproduktion inom en högteknologisk domän.

Med tanke på industrins behov har partnerna som mål att tillhandahålla en stark och modern utbildningsbas för framväxande krav från dagens textilproduktion och att nå den nivå av hållbarhet som krävs av EU:s miljöavtal.

Projektet fokuserar på att utveckla pedagogiska konceptmoduler på tre olika nivåer – kandidat-, master- och tillämpad forskningsnivå för att attrahera både textiltekniska dagliga lärande såväl som distansutbildning och vuxenutbildning. Tanken med konceptet är att ge kunskap utan att fullfölja en fullständig högskoleutbildning och ge möjlighet till vidareutveckling av befintlig kompetens eller utveckling av ny kompetens. Detta för att möta arbetsmarknadens behov eller att utvecklas professionellt efter att ha börjat arbeta.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

DigiSmartTech

Europeiskt samarbete som främjar hållbara digitala teknologier för sensortillämpningar.

Länk till DigiSmartTech