Välkommen på FoUS-seminarium: Risk- och krishantering ur ett genusperspektiv

Mathias Ericson

Mathias Ericson är sociolog och forskare i genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om krisfrågor och professioner som arbetar med risker. Just nu arbetar han med ett forskningsprojekt om hur makt och normer påverkar inriktning och samordning i hantering av samhällskriser. Projektet har studerat händelser som hanteringen av flyktingsituationen 2015, skogsbränderna 2018, den planerade totalförsvarsövningen och hantering under pandemin.

– Jag vill bidra till en förståelse för hur frågor om jämställdhet och jämlikhet är något som påverkar samhället på sätt som vi kanske inte tänker på. Hanteringen av en kris bygger på samordning av olika aktörer och här påverkar genusordningar vilka aktörer som räknas med liksom vilka professioner som får inflytande på hur problem och lösningar definieras, säger Mathias Ericson.

På seminariet kommer han att prata om kris och krishantering med både forskningsperspektiv och exempel hämtade från det material som han samlat in i form av intervjuer och observationer. Det kommer bland annat att handla om identiteten som ”krisnördar", om den operativa fällan och om riskerna för en "säkerhetsklassnings-bonanza”.

Läs mer och anmäl dig här