Är du igång med den Personliga startsidan?

Loggar du in regelbundet för att ta del av aktuell information eller riskerar du att missa viktig information? Har du valt vilka nyheter du vill se eller lagt till direktlänkar till de verktyg du använder?

Som medarbetare vid högskolan har du tillgång till din Personliga startsida (ofta kallad PS) genom att logga in på hb.se/anstalld med dina vanliga användaruppgifter.

Väl inloggad får du tillgång till personliga meddelanden riktade till dig utifrån din organisatoriska tillhörighet samt din roll. Är du till exempel anställd vid en avdelning på Verksamhetsstöd, men arbetar gentemot en akademi/institution, så får du också informationen som är kopplad till den akademin/institutionen (detta är en manuell koppling som din chef ansvarar för).

Du kan också själv välja vilka nyhets- och kalendarieflöden du vill ta del av. Om du trycker på ”människosymbolen” i övre högra hörnet får du också upp en spalt där du kan anpassa följande fält:

  • Favoriter
  • Mina verktyg
  • Mina kollegor

PS kontra Teams

Vad är då skillnaden mellan den Personliga startsidan och Teams. Kortfattat kan det förklaras så här:

  • Personlig startsida – den primära kanalen med intern information för medarbetare och chefer. Här får du viktig information riktad till dig utifrån din roll, ditt uppdrag och/eller din organisationstillhörighet. Här ges även viktig högskoleövergripande information. Du kan också individanpassa verktyg och favoritmarkera sidor med mera.
  • Teams – ett samarbets- och kommunikationsverktyg som ska underlätta det dagliga arbetet mellan kollegor och ge dig möjlighet till snabb kontakt med kollegor via chatt.

Nya funktioner på gång

Det görs löpande uppdateringar och justeringar av den Personliga startsidan. Två större nya funktioner är på gång.

Välj själv vilka meddelanden du vill se

En funktion kallad ”stationerad vid light” kommer att lanseras. Den innebär att du som anställd själv kan välja från vilka andra organisatoriska enheter/avdelningar eller roller du vill få meddelanden. Valet kommer att vara liknande hur du väljer nyhetsflöden i dag, det vill säga att du i en lista väljer att kryssa i de meddelandeflöden du vill ha.

Du kommer inte kunna välja bort att få högskoleövergripande meddelanden eller meddelanden för din befintliga organisatoriska enhet och roll. Rollen ”chef” kommer inte vara valbar då dessa meddelanden endast visas för chefer med personalansvar.

Filtrera och spara meddelanden

Du kommer snart att kunna spara meddelanden du vill återkomma till senare. Du kommer också att kunna filtrera bland meddelanden skickade från specifika personer, avdelningar, med mera, eller meddelanden skickade under ett visst datumintervall.

Läs mer

Läs mer om alla befintliga funktioner och ta del av andra vanliga frågor.