Guiden till Harvardsystemet är reviderad

Du känner kanske redan till bibliotekets Harvardguide, och om inte, så vill vi passa på att informera om den nu i samband med revideringen. Som lärare eller handledare kan du ha nytta av den i undervisningen eller handledningen av studenter.

Harvardguiden finns tillgänglig i flera format: webbaserad, i pdf, som snabbguide och som lathund.

Revideringar under sommaren 2022

Guiden revideras varje sommar utifrån synpunkter från användarna och ifrån behov av förtydliganden och andra förändringar. I år är det dags för version 9.9, den innehåller följande ändringar:

  • Förlagsort/utgivningsort krävs inte längre. Det gäller framför allt för böcker och rapporter. Vi tror att detta förenklar eftersom uppgift om förlagsort ibland kan vara besvärlig att hitta.
  • Källor där utgivaren/upphovsmannen är en organisation, det vill säga källor utan någon personlig författare, ställs upp på organisationens namn. Nytt från i år är att organisationens namn inte behöver upprepas som förlag efter titeln.
  • För patent rekommenderar vi nu att referensen ställs upp på sökande, d.v.s. det företag som står bakom ansökan, i stället för på uppfinnarens namn.
  • Kapitlet om tidskriftsartiklar har vi förtydligat med fler exempel, bland annat på hur man hanterar förhandspublicerade elektroniska artiklar och artiklar som använder sig av endast volym och numrering av artiklar istället för volym, nummer och sidor.

Vi hoppas att studenter, lärare och handledare ska ha fortsatt stor nytta av guiden, och att våra återkommande revisioner upplevs som relevanta.

Som tidigare är du välkommen med synpunkter på guidens utformning och innehåll, för vårt fortsatta förbättringsarbete!

Kontakt

Vill du veta mer eller har frågor om Harvardguiden, vänligen kontakta biblioteket på e-post: biblioteket@hb.se