Guide till Harvardsystemet

Guiden är tillgänglig i flera format

För en del arbeten är det kanske tillräckligt med ett fåtal exempel på referenser, för lite större arbeten kan det förekomma många olika slags referenser. Därför finns guiden i olika format. Välj det format som passar för det arbete du skall göra.

  • Guide till Harvardsystemet (pdf) - den mest omfattande guiden, navigera via den länkade innehållsförteckningen eller använd CTRL + F för att söka
  • Snabbguide (pdf) - femsidig kortversion som innehåller exempel på de vanligaste referenstyperna
  • Lathund (pdf) - den kortaste guiden, två sidor med exempel i kompakt format

Webbguiden

Följande avdelningar finns i webbguiden: