Guide till Harvardsystemet

Guiden är tillgänglig i flera format

För en del arbeten är det kanske tillräckligt med ett fåtal exempel på referenser, för lite större arbeten kan det förekomma många olika slags referenser. Därför finns guiden i olika format. Välj det format som passar för det arbete du skall göra.

  • Guide till Harvardsystemet (pdf) - den mest omfattande guiden, navigera via den länkade innehållsförteckningen eller använd CTRL + F för att söka
  • Snabbguide (pdf) - femsidig kortversion som innehåller exempel på de vanligaste referenstyperna
  • Lathund (pdf) - den kortaste guiden, två sidor med exempel i kompakt format

Webbguiden

Följande avsnitt finns i webbguiden:

Uppdateringar

Under sommaren 2023 har följande uppdateringar gjorts:

  • Sida/sidor i referenser och texthänvisningar ska anges med s. (ss. vid flera sidor används inte längre). I och med denna förändring följer vi rekommendationerna i Svenska skrivregler. Om du skriver på engelska gäller dock fortfarande pp. vid hänvisning till mer än en sida.
  • Ett avsnitt om e-böcker har lagts till.
  • Ett avsnitt om talböcker har lagts till.
  • Några mindre förändringar i kapitlet om lagar och offentligt tryck har gjorts
  • Ett avsnitt om rättsfall har lagts till.
  • Kapitlet om att hänvisa till föreläsningsmaterial har utökats med exempel för föreläsning, inspelad föreläsning och annat material på lärplattform.
  • Information har lagts till om hur sidhänvisningar till källor utan sidnumrering ska hanteras.