Ledarutvecklingsprogram ska stärka cheferna på högskolan

I förra veckan hölls en uppstartskonferens där rektor Mats Tinnsten var med. Han berättar om satsningen:

– Ledarutvecklingsprogrammet har tagits fram utifrån högskolans önskemål och behov, bland annat utifrån vår vision och våra mål. Det är viktigt att alla chefer deltar, så att högskolan så snabbt som möjligt kan ta klivet från högskolekvaliteter till universitetskvaliteter. Genom att alla chefer på alla nivåer genomgår samma program där vi har en gemensam målbild, får gemensamma verktyg och ett givande erfarenhetsutbyte som vi tror ska skapa de bästa förutsättningarna för oss att förverkliga vår vision.

– Programmet ska stärka högskolans chefer ytterligare så att de med ökad trygghet, stärkt mod och en välfylld verktygslåda tillsammans med våra medarbetare kan ta Högskolan i Borås till nästa steg i vår utveckling.

Samtliga chefer på alla nivåer i organisationen ska gå programmet. Efter första utbildningstillfället för högskolans ledning kommer ytterligare fyra program starta under 2023 och 2024.

Om ledarutvecklingsprogrammet

Ledarutvecklingsprogrammet ges av Psykologpartners Organisation & Ledarskap. En styrgrupp bestående av rektor, delar av högskolans ledning samt HR har tillsammans med Psykologpartners tagit fram den grundläggande strukturen för programmet. Psykologpartners kommer sedan tillsammans med en planeringsgrupp bestående av deltagarrepresentanter från olika delar av högskolans verksamheter att forma innehållet vidare. Detta för att programmet ska bli relevant och givande för cheferna.