Smartare design av livsmedelsförpackningar gör att konsumenter källsorterar bättre

Babak Nemat, doktor inom forskningsområdet Resursåtervinning, har i sitt doktorandprojekt kommit fram till att själva designen på förpackningar kan vara en nyckel till att påverka konsumenter att separera de olika delarna som förpackningarna består av rätt när de ska slängas.

– Förpackningsdesignen kan påverka konsumenternas sorteringsbeteende och minska felsortering genom att den utgår från användaren och från ett hållbart beteende. Genom att kommunicera värdet, funktionen och återvinningsbarheten kan man med hjälp av designen förmå konsumenten att källsortera rätt, berättar han.

I forskningsprojektet har han utgått från betydelsen av förpackningars form, textur och färg, men också kommit fram till att designen på förpackningar kan användas för att ge konsumenter kunskaper om återvinning.

– Fram till nu har forskningen kring avfallshanteringen av livsmedelsförpackningar främst fokuserat på hur olika material kan återvinnas, medan designen har förbehållits marknadsföringen av själva innehållet. Det intressanta och nya som framkommer i mitt forskningsprojekt är att det går att öka mängden återvunnet förpackningsmaterial, och samtidigt möta konsumenternas krav och behovet av marknadsföring.

Metoden i forskningsprojektet – att utgå från konsumentens perspektiv vid designen av förpackningar – är helt ny och har inte använts i tidigare forskningen kring avfallshantering.

Vad är ditt intryck av forskningsmiljön inom Resursåtervinning vid Högskolan i Borås?

– Det är en vänlig, mångkulturell miljö som erbjuder unika möjligheter att möta och samarbeta med olika forskare och lärosäten. Här finns ett framstående bibliotek med digitala resurser och samlingar, tillgång till akademiska källor och samtidigt ett fullt stöd under hela doktorandtiden.

Vad är dina planer härnäst?

– Min högsta önskan är att få samarbeta med förpackningsproducenter för att kunna omsätta mina kunskaper i praktiken. Eller att fortsätta att forska, avslutar han.

Läs mer

Läs avhandlingen ” Food packaging design to support sorting behavior”

Huvudhandledare: Professor Mohammad Razzaghi, University of Art, Teheran

Bihandledare: Kamran Rousta, docent, och Kim Bolton, professor, Högskolan i Borås

Forskningsområde: Resursåtervinning

Forskargrupp: Resource Management, som studerar varför avfall uppstår och implementerar innovationer för att minska mängden avfall och förbättra sorteringen.

Läs mer om forskargruppen Resource Management

Koppling till Agenda 2030

Doktorandprojektet relaterar till flera av hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Avfallssortering är ett hållbart beteende och flera hållbara utvecklingsmål (SDG) påverkas av korrekt avfallssortering, direkt eller indirekt. Den största effekten är på SDG 11, hållbara städer och samhällen, som i hög grad är beroende av effektivare resursanvändning, vilket skulle kunna uppnås genom avfallssortering. För närvarande är matförpackningsavfall, på grund av dess mångfald i innehåll, ett potentiellt hot för att utmana kvaliteten på samhällen och naturen. En andra mål är 13, klimatåtgärder, och SDG 14, livet under vattnet. SDG 12, ansvarsfull konsumtion och produktion är ett annat mål som påverkas av avfallssortering.

Målet med detta forskningsprojekt var också att belysa producentens och organisationens roll för att öka kunskapen om återvinning och minska osäkerheten kring återvinningsbarheten av vissa förpackningsmaterial, särskilt plastförpackningar.