Fortsatt i topp i klimatranking

Det är fjärde gången rankingen genomförs och Högskolan i Borås har rapporterat in resultat varje gång. Vid senaste mätningen 2022 hamnade högskolan på fjärde plats.

– Det känns bra att vårt arbete är stabilt och att högskolan fortsatt ligger högt på listan, säger Nils Lindh, handläggare för hållbarhetsarbetet på högskolan.

20 av landets lärosäten har granskats utifrån data från 2022. Generellt sett visar rankingen att flygutsläppen har ökat igen efter pandemin, vilket även märks i Borås.

Vad är viktigast i högskolans klimatarbete just nu?

– Hållbar utveckling är en viktig prioritering för Högskolan i Borås. Nyligen arrangerades ett stormöte för högskolans medarbetare kring klimatet där det bland annat diskuterades nya mål för att minska utsläpp från flygresor, säger Nils Lindh.

Läs mer om rankingen på Klimatstudenternas webb