FoUS-seminarium: Risk- och krishantering ur ett genusperspektiv

Mathias Ericson är sociolog och forskare i genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om krisfrågor och professioner som arbetar med risker. Just nu arbetar han med ett forskningsprojekt om hur makt och normer påverkar inriktning och samordning i hantering av samhällskriser. Projektet har studerat händelser som hanteringen av flyktingsituationen 2015, skogsbränderna 2018, den planerade totalförsvarsövningen och krishantering under pandemin.

– Jag vill bidra till en förståelse för hur frågor om jämställdhet och jämlikhet är något som påverkar samhället på sätt som vi kanske inte tänker på. Hanteringen av en kris bygger på samordning av olika aktörer och här påverkar genusordningar vilka aktörer som räknas med liksom vilka professioner som får inflytande på hur problem och lösningar definieras, säger Mathias Ericson.

Läs mer och anmäl dig senast 20 april