Anton Nyströms stipendium till Linnéa Lindsköld på Bibliotekshögskolan

Stipendiet är på 100 000 kronor och delas ut av Stockholms Arbetareinstitutsförening. Varför tror du det var du som fick det i år?
– Stipendiets syfte är att gå till forskning om folkbildning i vid mening. Jag har fått stipendiet för att skriva en bok om läsningens politiska historia tillsammans med Åse Hedemark vid Uppsala universitet. Boken syftar till att berätta om hur läsning har styrts i Sverige historiskt, för att förstå läsningens roll i samhället idag. Det är en berättelse som löper längs med berättelsen om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige.

Vad ska pengarna från stipendiet användas till?
– Tack vare stipendiet kan jag vara tjänstledig på 40 procent i höst för att helt ägna mig åt skrivande. De räcker även till att åka bort några dagar för att sitta och skriva i min ensamhet.

Detta är Anton Nyströms stipendium

Stipendiet ska främja forskning eller andra slag av fördjupade studier rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige i vid bemärkelse, dess historia och pedagogik, sociologiska perspektiv och folkbildningens insatser inom musik, teater, litteratur, bibliotek, museer och dess nordiska och internationella relationer. Hänsyn tas till sökandes meriter när det kommer till forskning/studier inom området och sökandes övriga erfarenheter av folkbildningsarbetets metod och innehåll. Sökande som disputerat/avlagt doktorsexamen har företräde.

Mer information om stipendiet och Stockholms Arbetareinstitutsförening

Läs mer om Linnéa Lindskölds forskning