Ny bok om marknadsföringens roll för mode i dagens samhälle

Omslag på boken Marketing Fashion

Mode som samhällsfenomen har fascinerat forskare inom olika discipliner som historia, sociologi, antropologi, psykologi och marknadsföring, ofta ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Mode speglar samhälleliga förändringar, kulturella normer och värderingar över tid. Det kan tolkas som vardagliga praktiker, konstruktioner av identitet och status samt förknippas med konstvärlden. I den här boken ligger fokus på marknadsföring och marknadsförarnas roll när mode genomsyrar samhället på medvetna och subtila sätt.

Professor Karin M. Ekström är redaktör för boken och medverkar tillsammans med flertalet författare, däribland  Marcus Gianneschi och Hanna Wittrock, båda universitetslektorer vid Textilhögskolan.

Läs mer

Boken ges ut av Routledge Taylor & Francis Group.

Läs mer om boken Marketing Fashion: Critical Perspectives on the Power of Fashion in Contemporary Culture