Så får studenter hjälp att klara mattekurserna

Högskolan har gjort en satsning på samverkansinlärning, så kallade SI-PASS, där studenter har tränats i att leda mindre grupper i viktiga och avgörande kurser för utbildningen. Nu är en första grupp SI-ledare klar.

Ida Axelsson, som studerar Industriell ekonomi, och Marc Söder, som studerar till IT-ingenjör, är två av de studenter som valt att utbilda sig till SI-ledare på Högskolan i Borås. Här berättar de om varför och vad det innebär:

– Det här är något som jag själv hade tyckt varit bra om det funnits när jag började studera förra året. Jag har alltid tyckt det är roligt att hjälpa och leda grupper och det ger mig bra erfarenhet, säger Ida.

– Konceptet är riktigt bra – att jag som själv har klarat kursen kan hjälpa de nya studenterna att klara den första kursen och kan vara till stöd för att de lättare ska komma in i studierna. Det här är också en bra erfarenhet för mig, menar Marc.

Mattekurser i fokus

Den kurs som är i fokus just nu är Matematik analys 1 och Matematik 1 som ingår i flera av högskolans tekniska utbildningar. Passen är schemalagda i berörda utbildningars schema i KronoX till en gång i veckan för de studenter som börjar sitt första läsår.

– Studenterna kan komma på passen för att prata matte och studieteknik och träffa andra studenter som också läser kursen, för att kunna hjälpa varandra och ha större chans att klara kursen. Vi SI-ledare finns där för att hjälpa studenterna med uppgifter och tips på hur de kan plugga för att nå målet att klara sin första mattekurs, förklarar Ida och Marc berättar vidare:

– Vi SI-ledare kommer att fungera som ett bollplank för de nya studenterna. Meningen är inte att vi ska ge svar på alla uppgifter, utan att vi ska hjälpa dem hur man tar sig fram till svaret. Vi kommer alltså inte att vara som en lärare och stå framme vid tavlan och hålla föreläsning, utan vi som grupp ska komma fram till hur vi löser uppgifter och hur vi ska tänka. Vi kommer att försöka föra samman gruppen, så att det blir som en studiegrupp där studenterna kan dela med sig av tips och tricks.

Men SI-passen är inte bara till för den som vill bättra på sina mattekunskaper, utan vänder sig till alla studenter som vill plugga ihop och lära sig bättre studietekniker av och tillsammans med varandra.

Givande utbildning

På utbildningen till SI-ledare, som hållits under två dagar, har Ida och Marc fått insikt i vad SI (samverkansinlärning) innebär, att strukturera ett SI-pass och vad rollen innebär. De har hållit träningspass för varandra och fått tips på hur de ska hantera olika situationer som kan uppstå.

– Utbildningen var väldigt lärorik och jag fick en bra insikt i vad SI betyder och står för. Det är också kul att lära känna de andra SI-ledarna, så att vi kan hjälpa varandra, menar Ida.

– Vi har lärt oss mycket om hur man jobbar med grupper och hur man kan inkludera alla, hur olika individer kan reagera och hur vi ska agera för att alla ska känna sig trygga, säger Marc.

Vad hade det betytt för er om det funnits möjlighet att delta på SI-pass när ni själva började på era utbildningar?

– Det hade betytt mycket för mig, jag tror att jag hade fått svar på vissa frågor snabbare och jag hade fått en bättre koll på hur jag ska plugga och var jag ska lägga fokus. Det tog ett tag innan man riktigt kom igång under första studieåret, säger Ida.

– Det hade underlättat mycket i början, speciellt då jag inte är härifrån kände jag ingen i början och det hade varit ett bra sätt att lära känna kompisar och att få hjälp med matten. Bara att det finns en student som redan klarat kursen och visar att det går, det hade ökat självförtroendet, berättar Marc.

Mer om SI-PASS

Samverkansinlärning, SI-PASS (Supplemental Instruction-Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk inlärningsmetod som går ut på att studenter träffas och samarbetar med varandra i mindre grupper, så kallade SI-pass.  Metoden kommer ursprungligen från USA och finns på ett flertal lärosäten i Sverige. SI-pass ersätter inte den ordinarie undervisningen, utan är ett komplement, där studenter gemensamt bearbetar kunskap från föreläsningar och därmed förstärker inlärningen. Man utövar SI i kurser som studenter behöver klara för att komma vidare i sina studier eller som studenter upplever som svåra.

Läs mer om SI-PASS

Foto: Första gruppen SI-ledare (från vänster): Torsten Nagy Némedi, Ida Axelsson, Olle Johansson, Ahmad Mossa, Amina Hallam, Oscar Rådh och Marc Söder.