Tidningar och tidskrifter

Olika innehåll i tjänsterna

De fyra tjänsterna för tidningar och tidskrifter har lite olika innehåll och upplägg.

Mediearkivet Retriever Research

I Mediearkivet ges tillgång till artiklar ur många svenska dagstidningar och tidskrifter. Även internationella titlar finns i tjänsten. Material från TV, webb och podd förekommer. I Mediearkivet går det att söka och avgränsa på flera sätt, till exempel efter språk och land. Fulltext finns i många fall och levereras främst som text utan originallayout även om det förekommer, liksom länkar till webbsidor.

Till Mediearkivet Retriever Research.

PressReader

PressReader har fokus på dagsaktuella tidningar ur ett internationellt perspektiv. Det finns få svenska dagstidningar men desto fler internationella. I PressReader finns även tidskrifter och magasin inom olika ämnen. Allt från mat och dryck, mode, konst, teknik till politik. Många är utgivna på engelska men även andra språk förekommer. Upplägget bygger på bläddring i materialet vilket gör att innehållet efterliknar det tryckta. PressReader har även en app där konto kan skapas.

Till PressReader.

Primo - fliken Dagstidningar

I Primo går det att söka på material ur internationella dagstidningar, främst amerikanska. Primo innehåller inte dagsaktuella artiklar utan de är några dagar eller äldre. Primo dagstidningssök kan användas för att följa en händelse eller frågeställning bakåt i tid. I första hand levereras artiklar i textformat och inte som brutna tidningssidor.

Till Primo - fliken Dagstidningar.

Svenska dagstidningar

För den historiskt forskande eller intresserade är Svenska dagstidningar värdefull då den innehåller digitaliserade tidningssidor från svensk dagspress. För att fullt ut kunna nyttja Svenska dagstidningar krävs besök på biblioteket. Enligt vårt avtal med leverantören kan vi endast ge tillgång till material i tjänsten via dator på plats. Däremot går det att söka i tjänsten på distans för att kontrollera mängden material som finns tillgängligt. För att kunna spara tidningssidor (genom att e-posta dem till sig själv) behöver ett konto skapas i Svenska dagstidningar.

Till Svenska dagstidningar.

Tryckta dagstidningar och tidskrifter

På biblioteket finns följande tryckta dagstidningar:

- Borås Tidning
- Dagens Industri
- Dagens Nyheter
- Göteborgs Posten
- Svenska Dagbladet

Du hittar dem på plan 1.

I bibliotekets lounge på plan 2 finns ett antal tidskrifter och magasin av lite populärare och lättsammare karaktär. Välkommen in för en lässtund.