De första masterstudenterna inom Erasmus Mundus ME3+ är klara

De har genomgått en rigorös akademisk utbildning som kombinerar ingenjörsvetenskap inom energi- och miljöprocessteknik med management och samhällsvetenskap.

Högskolan i Borås är ett av fem partnerlärosäten inom det gemensamma Erasmus Mundus masterprogrammet ME3+. Det är ett utbildningssamarbete som syftar till att utveckla kunskaper inom en av följande tre möjliga inriktningar: Integrering av förnybar energi, resursåtervinning för den cirkulära ekonomin och smarta städer samt industri 4.0.

Det tvååriga programmet som startade 2021 omfattar tre terminers kurser och  en termin för examensarbetet. Det är utformat som ett unikt lärandetillfälle där studenterna integrerar kunskaper från olika discipliner och tillämpa dem i realistiska projekt och industriella sammanhang.

– Vi är stolta över att vara en del av detta framstående initiativ och ser fram emot att fortsätta med att bidra till utbildningen av framtidens ledare inom miljö- och energisektorn, säger Ilona Sárvári Horváth, en av de ansvariga för Erasmus Mundus ME3+ programmet vid Högskolan i Borås.

Inom programmet har ytterligare tio studenter i Budapest framgångsrikt examinerats, vilket markerar den bedrift för det internationella samarbetet som Erasmus Mundus ME3+ främjar.

Ansökan till utbildningen med start hösten 2024 är nu öppen och vi ser fram emot att välkomna nya studenter till ME3+ programmet och att fortsätta vår roll i att forma framtidens ledare inom miljö- och energiteknik, säger Ilona Sárvári Horváth.

Läs mer om programmet